ZigaForm version 6.1.1
Zarządzanie stresem i emocjami oraz budowanie odporności na stres dla menadżerów

Szkolenia

Zarządzanie stresem i emocjami oraz budowanie odporności na stres dla menadżerów

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Szkolenie jest odpowiedzią na coraz silniejszy trend oraz potrzebę rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy oraz życiu osobistym. Badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa,Institutefor Applied PositiveResearchoraz wiele innych pokazują bezpośredni zwi­­­ązek między dobrostanem i umiejętnością budowania odporności psychicznej a zaangażowaniem pracownika, wynikami finansowymi organizacji biznesowej oraz poziomem rotacji pracowników.

 

Zadowoleni, doceniani i szczęśliwi pracownicy są:

 • o 31 % bardziej efektywni w sprzedaży (Achor, Huffington)
 • na każde 10 % wzrostu w poziomie doceniania, są o 3 % bardziej lojalni wobec firmy i o 2 % bardziej zaangażowani (Globoforce&JetBlue data)
 • o 15% bardziej wydajnymi i efektywnymi CEO (Achor)
 • o 42 % bardziej efektywnymi menadżerami w budowaniu satysfakcji w obsłudze klienta (Achor)
 • bardziej produktywni i zyskują 62 dodatkowe, wolne minuty w tygodniu (Aetna)
 • Bardziej zaangażowani w wykonywanie zadań i pracę dzięki technikom miindfulness (Google; badanie „nooglers”, nowozatrudnionych, AmyBlankson)

Trening jest prowadzony w formie praktycznych warsztatów, które uwzględniają holistyczne podejście do rozwoju umiejętności świadomego zarządzania stresem i emocjamioraz budowania odporności na stres.

Trening oparty jest na trzech metodach, które wynikają z wieloletnich badań naukowych nad budowaniem odporności na stres oraz z dobrych praktyk zaadoptowanych w organizacjach biznesowych, pozarządowych oraz innych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz obecnie na całym świecie. Metody te zostały zweryfikowane i wielokrotnie opisywane na łamach Harvard Business Review i innych magazynów, jako sprawdzone i skuteczne w obniżaniu poziomu stresu i zwiększaniu efektywności pracowników oraz całych organizacji. Wspólną cechą trzech metodologii jest nauka poprzez doświadczenie, co oznacza, iż Uczestnicy treningu nabywają nowe umiejętności i nawyki poprzez procesy, na które składają się: wykonywanie ćwiczeń/ zadań/ doświadczeń, samoobserwacja/autorefleksja i wyciąganie wniosków. W ten sposób w szybki sposób integrują nowe doświadczenia i wiedzę.

 

Metodyka

 • Strategia Przewagi Szczęścia – pochodzi z psychologii pozytywnej. Propagowana przed badacza Shawn’aAchor’a, w biznesie na całym świecie, w szkołach, w kołach rządowych i pozarządowych. Metoda skupia się na zwiększaniu potencjału jednostek i organizacji poprzez różne techniki i narzędzia zarządzania zasobami emocjonalnymi, mentalnymi i zachowaniami w kierunku optymalnego  neurologicznego stanu, który sprzyja efektywności i wydajności.
 • Mindfulness inaczej Uważność – Metoda stworzona w oparciu o badania profesora Jona Kabata-Zinna z Uniwersytetu Massachusetts, wydziału medycznego, z której wywodzi się Trening Redukcji Stresu. Główną techniką treningu są różne formy krótszych i dłuższych medytacji, których celem jest nauczenie się obserwacji emocji, myśli i działań bez oceniania i z akceptacją. Dzięki temu możemy oduczyć się automatycznych reakcji na stresujące sytuacje i nabyć nowe nawyki, dzięki którym możemy być bardziej skoncentrowani na rozwiązaniach, uważni, lepiej podejmować decyzje i mieć większe poczucie sprawczości.
 • Metoda pracy z ciałem poprzez oddech, ćwiczenia rozluźniające, kinezjologiczne oraz dietę

 

Techniki szkoleniowe

 • Ćwiczenia indywidualne, w parach
 • Uczenie się poprzez doświadczenie
 • Eksperymentowanie
 • Mini prezentacje
 • Dyskusjamoderowana
 • Facylitacja i sesje facylitacyjne podsumowujące dzień szkoleniowy
 •  Rysowanie mindmapów, mapowanie wniosków i pomysłów
 • Oglądanie filmów video, ich analiza i sesje wyciągania wniosków
 • Ćwiczenia w grupie i w podgrupach
 • Gryszkoleniowe
 • Testy autodiagnostyczne
 • Elementy i narzędzia coaching zespołowego
 • Elementy Racjonalnej Terapii zachować w zmianie przekonań
 • Ćwiczeniarelaksacyjnenamatach
 • Ćwiczeniaoddechowe

Trening jest praktycznym warsztatem podczas którego Uczestnicy poznają proste i skuteczne techniki i metody radzenia sobie ze stresem, zarządzania energią osobistą, ładowania baterii emocjonalnych, mentalnych i fizycznych.

 

Cele  i korzyści treningu

Uczestnicy:

 1. Nauczą się łatwych do zastosowania na co dzień technik i narzędzi w redukcji stresu i zwiększaniu efektywności w pracy i życiu osobistym.
 2. Poznają oraz przećwiczą nowe umiejętności koncentrowania się w stanie relaksu, dzięki ćwiczeniom oddechowym, różnym rodzajom relaksacji i prostych medytacji.
 3. Nauczą się jak zarządzać swoimi reakcjami na stresujące sytuacje oraz jak wpływać na swoje emocje w relacjach, aby budować zaufanie i otwartość dzięki empatii.
 4. Rozwiną swoje umiejętności podnoszenia poziomu energii w ciele, zwiększania entuzjazmu i pewności siebie, aby budować odporność na stres.
 5. Nauczą się jak zwiększać pewność siebie, poczucie wpływu i sprawczości w stresujących sytuacjach dzięki umiejętnościom obserwacji, nazywania i zarządzania emocjami, sposobem myślenia dzięki technikom i narzędziom Mindfulness.
 6. Nauczą się jakie pokarmy oraz naturalnie występujące substancje odżywcze wspierają układ nerwowy oraz budują odporność na stres.

 

Program treningu

 1. Stres jako wyzwanie zamiast stresu jako zagrożenie
  • Szczęśliwy mózg w pracy i ciekawe wyniki badań Harvard Medical School oraz Institute for Applied PositiveResearch
  • Jak budować nowe nawyki reagowania na stres – biologiczne mechanizmy adaptacyjne
  • Jak różne typy osobowości reagują na stres – różnice i podobieństwa
  • Podstawy Mindfulness – uważność jako antidotum na stres i droga do równowagi, spokoju i siły wewnętrznej
 2. Emocje – Jak dbać o swoje zasoby emocjonalne w pracy i życiu osobistym, aby budować odporność na stres
  • Jeden organizm, 3 mózgi – jak odkrycia neurobiologii i neuropsychologii mogą pomóc Ci w byciu szczęśliwym i bardziej efektywnym
  • Strategia Przewagi Szczęścia i efektywny mózg oraz układ nerwowy – techniki i ćwiczenia
  • Jak wzmacniać i zwiększać wpływ pozytywnych doświadczeń, aby budować układ nerwowy odporny na stres – prezentacja i ćwiczenia
  • Współzależność nerwowego układu jelitowegoi emocji – jak dbać o jelita, aby być szczęśliwym, zdrowym człowiekiem i efektywnym pracownikiem
  • Superfoods i dieta dla budowania odporności na stres – prezentacja i sesja pytań i odpowiedzi
  • Ćwiczenia kinezjologiczne w harmonizowaniu emocji, lewej i prawej półkuli mózgowej oraz sesja relaksacyjna z oddechem
 3. Myśli i nawyki mentalne– Jak dbać o swoje zasoby mentalne i fizyczne, aby budować odporność na stres
  • Jak myśli wpływają na emocje, koncentrację i efektywność
  • Gonitwa myśli, negatywne myśli i wyczerpanie – jak techniki uważności przynoszą ulgę
  • Jak budować nowe nawyki mentalne – ćwiczenia
  • Jak zatrzymać gonitwę myśli i zwiększać koncentrację w stanie relaksu – techniki oddechowe, przenoszenia uwagi i „ Skanowanie ciała”
  • Superfoods, dieta funkcjonalna i nauka picia wody dla zdrowego i szczęśliwego układu nerwowego i efektywności
  • Sesja relaksacyjna z oddechem
 4. Kształtowanie nowych nawyków myślenia i działania bez autopilota– praktyczne techniki i narzędzia mindfulness
  • Tryb działania i tryb bycia – odkrycia naukowe dzięki którym jeszcze bardziej docenisz rolę odpoczynku
  • Ciało, emocje i psychika wolna od autopilota – ćwiczenia, relaksacje i medytacja
  • Uważność w działaniu i podejmowaniu decyzji w pracy
  • Jak ugruntowywać stan dobrostanu w pracy i życiu osobistym – ćwiczenia i techniki
  • Twór siatkowaty i ciało migdałowate w mózgu – jak świadomie rozpoznawać, doceniać i chłonąć pozytywne doświadczenia, aby odżywiać mózg
  • Superfoods i suplementy diety dla kobiet i mężczyzn, które zasilają mózg i pomagają w integracji nowych nawyków i doświadczeń
 5. Rola wspierających relacji społecznych, więzi i zaufania w budowaniu odporności na stres
  • Relacje i odporność na stres – wyniki ciekawych badań
  • Kluczowe cechy wspierających relacji
  • Dostępność w relacji jako główny czynnik wspierający w budowaniu rezyliencji
  • Jak dbać o więzi społeczne w zespole – strategie i narzędzia w kształtowaniu postaw i wspólnych wartości
 6. Kluczowa rola postawy i empatycznej komunikacji w relacjachw budowaniu odporności na stres
  • Jak jakość komunikacji wpływa na efektywność pracowników i odporność na stres – wyniki badań w organizacjach biznesowych
  • Jak empatia, postawa akceptacji bez oceny i cierpliwość w relacjach w pracy zwiększają odporność na stres
  • Empatyczna komunikacja antystresowa i konstruktywny feedback– jak rozwijać nawyki komunikacji z empatią w zespole: ćwiczenia w parach i podgrupach
  • Rola doceniającego feedbacku w budowaniu wspierających relacji w pracy – jak równoważyć komunikację korygującą i strategię zauważania i doceniania znaczenia w zespole

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.