ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych dla członków zarządów, menedżerów wyższego szczebla, oraz CEO i COO – Trening indywidualny

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trening jest spersonalizowanym, praktycznym warsztatem, który łączy w sobie techniki i narzędziaszkoleniowe, executive coaching oraz elementy mentoringu. Trening jest przeznaczony dla menedżerów wyższego szczebla, którzy posiadają już doświadczenie w sztuce prezentacji, regularnie prowadzą spotkania i dyskusje w średnich i dużych grupach, występują publicznie przed wymagającą publicznością.

Warsztat prowadzony jest indywidualnie. Został zaprojektowany w taki sposób, aby Uczestnik poznał zaawansowane techniki i narzędzia sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, zdobył jeszcze większą pewność siebie oraz umocnił swój wizerunek przywódcy.

Trening jest wysoce ustrukturalizowanym, inspirującym i dynamicznym doświadczeniem. Uczestnik nabywa nowe nawyki wypowiadania się, argumentacji, nawiązywania relacji z publicznością i wpływania na nią. Wykonuje wiele ciekawych zadań, ma możliwość obejrzenia inspirujących prezentacji najlepszych mówców z całego świata i omówienia ich z trenerem.

 

Uczestnik sam decyduje nad czym chce popracować:

 • Czy chce pracować nad prezentacją biznesową, której będzie potrzebował w najbliżej przyszłości
 • Czy chce pracować nad konkretnymi elementami prezentacji, które włączy do prezentacji lub wystąpienia publicznego w najbliżej przyszłości, np.: efektywne pokazywanie danych, aby przekonać publiczność do podjęcia określonych działań
 • Czy chce przygotować konkretne wystąpienie publiczne ważne dla interesów firmy, zarządu, akcjonariuszy, które pokaże np.: nową strategię działania firmy, wyniki firmy, zmiany potrzebne w firmie
 • Czy chce popracować nad komunikacją niewerbalną, mową ciała, mimiką i głosem, aby zwiększyć swój wpływ na publiczność w czasie najbliższego ważnego wystąpienia
 • Czy chce rozwinąć umiejętność budowania atrakcyjnych prezentacji wizualnych spójnych z przekazem werbalnym prezentacji, które wzmacniają wizerunek i wpływ prezentera

 

Trening wspiera Uczestnika poprzez:

 • Pokazanie i przećwiczenie umiejętności właściwego używania różnych strategii prezentacji, które poszerzają zakres wpływu prezentera na publiczność
 • Rozwinięcie umiejętności dopasowania swojego stylu komunikacji do stylów, potrzeb i oczekiwań publiczności
 • Pomysły i narzędzia, które zmieniają sposób w jaki mówca postrzega związek między celem i efektem prezentacji
 • Inspiracje i sposoby, aby w ciekawy i motywujący sposób przekonywać do zmiany lub nawet być prowokacyjnym mówcą
 • Strategie i narzędzia, które wzbudzają ciekawość i zainteresowanie publiczności
 • Wsparcie poprzez konstruktywny feedback, elementy executive coachingu i mentoringu, aby mówca umiał zbudować równowagę między stosowanymi technikami/ strategiami a charyzmą, wyrażaniem własnej osobowości oraz wykazaniem się wiedzą ekspercką i doświadczeniem
 • Oglądanie i omawianie różnych aspektów prezentacji najlepszych mówców, tzwgamechangers i specjalistów w swojej dziedzinie, aby zastosować poznane narzędzia w praktyce i odnieść je do KPI efektywnej prezentacji

 

Cele treningu

Uczestnik nauczy się:

 • Rozumieć oczekiwania publiczności w kontekście przekonywania, struktury i stylu prezentacji i formułować zgodne z tymi oczekiwaniami cele prezentacji
 • Budować wiarygodność, siłę wpływu i autentyczność wizerunku
 • Wpływać na publiczność, aby pamiętała, rozumiała i wierzyła w to co prezenter mówi
 • Motywować i inspirować publiczność do zmiany i działania
 • Stosować język i narzędzia komunikacji werbalnej, aby angażować publiczność, utrzymywać uwagę i zainteresowanie
 • Budować jasną i atrakcyjną dla publiczności strukturę prezentacji
 • Stosować zaawansowane narzędzia perswazji i wpływu jak AIDA, metoda PNC, sekwencja Monroe
 • Wzmocnić swoją pewność siebie orazbiegłość w stosowaniu metod i technik w sztuce prezentacji
 • Zmniejszać stres przed oraz w trakcie prezentacji/ wystąpienia publicznego

 

Metody pracy

Oglądanie całych prezentacji ( krótkich i długich) wraz z ich analizą, omówieniem i zastosowaniem poznanych metod i narzędzi w praktyce, ćwiczenia indywidualne, autotesty i kwestionariusze, elementy coachingu, elementy mentoringu, informacja zwrotna po przygotowaniu prezentacji, facylitacja, mini prezentacje, rysowanie mindmapów procesów i zależności, uczenie się poprzez doświadczanie, oglądanie fragmentów filmów video oraz ich omówienie

Ile trwa trening indywidualny: Trening jest Indywidualnie dopasowany do potrzeb Uczestnika. Może trwać 1, 2 dni lub więcej dni lub może być podzielony na sesje coachingowo – szkoleniowe. Uzgadniamy to indywidualnie z każdym Klientem.

 

Program treningu

prework:

 • Ustalenie z trenerem szczegółowych celów i potrzeb rozwojowych Uczestnika
 • Nagranie i przesłanie do trenera jednej lub dwóch swoich prezentacji lub wystąpień publicznych najpóźniej 3 dni przed indywidualnym treningiem

 

Sesje szkoleniowe

 1. Jakie są Twoje silne strony, talenty oraz obszary, które warto udoskonalić w roli mówcy i prezentera
  • Analiza SWOT twoich umiejętności jak mówcy i prezentera – w czym chcesz być bardzo dobry i doskonały
  • W jakich obszarach chcesz osiągnąć doskonałość
  • Profil talentowy wg Gallupa oraz silne strony
  • Prezentacja Uczestnika, omówienie jej z coachem/ trenerem i sesja feedbackowa
  • Wnioski i action plan rozwoju kompetencji mówcy i prezentera oraz Twoje silne strony
 2. Skuteczna komunikacja niewerbalna i werbalna w sztuce prezentacji
  • Jak możesz wzmocnić Twój przekaz – mowa ciała, mimika i głos
  • Mowa ciała i mimika – budowanie Twojej wiarygodności i budzenie zainteresowania publiczności :najnowsze badania i inspirujące przykłady
  • Jak budować relację z publicznością poprzez właściwą mimikę
  • Jak mowa ciała wpływa na emocje i decyzje publiczności
  • Jak używać narzędzi komunikacji werbalnej, aby zwiększać skuteczność przekazu,
 3. Dynamiczna relacja: Prezenter/ Publiczność/ Prezentacja
  • Wzajemne zależności i wpływ na sukces prezentacji – oglądanie i omówienie 2 prezentacji
  • Który element dynamicznej relacji jest najważniejszy dla sukcesu prezentacji?
  • Rola komunikacji werbalnej w prezentacji i co się na nią składa
  • Rola komunikacji niewerbalnej w prezentacji
  • Mózg emocjonalny i komunikacja niewerbalna w budowaniu ciekawości i uwagi publiczności
  • Nośniki werbalne dla emocji w prezentacji: historie, metafory, analogie i przykłady – oglądanie i omawianie przykładowych prezentacji
 4. Skuteczna komunikacja niewerbalna i werbalna w sztuce prezentacji
  • Jak możesz wzmocnić Twój przekaz – mowa ciała, mimika i głos
  • Mowa ciała i mimika – budowanie Twojej wiarygodności i budzenie zainteresowania publiczności :najnowsze badania i inspirujące przykłady
  • Jak budować relację z publicznością poprzez właściwą mimikę
  • Jak mowa ciała wpływa na emocje i decyzje publiczności
 5. Jak wydobyć maksimum możliwości z głosu i osobowości prezentera – praca z głosem, oddechem i techniki relaksujące
  • Oddychanie przeponowe – ćwiczenia
  • Oddychanie górną częścią klatki piersiowej
  • Tonguetwisters – ćwiczenia wymowy i dykcji
  • Ćwiczenia z emisji głosu
  • Relaksacja połączona z oddechem relaksacyjnym
  • Jak dbać o głos – picie wody oraz elementy diety
 6. Krzywa uwagi oraz formułowanie celów prezentacji
  • Struktura prezentacji – pozyskaj uwagę publiczności i obudź w niej ciekawość
  • Oglądanie 2 prezentacji i ich omówienie pod kątem krzywej uwagi
  • Jaki jest Twój cel jako prezentera?
  • Jaki efekt chcesz osiągnąć swoim wystąpieniem?
  • W jaki sposób chcesz wpłynąć na publiczność?
  • Jakie główne obszary zmiany w myśleniu, rozumieniu i postrzeganiu publiczności typujesz?
  • Przygotowanie struktury prezentacji przez Uczestnika oraz sesja feedbackowa
 7. Jak zwiększać skuteczność prezentacji – budzenie zainteresowania i utrzymywanie uwagi
  • Jakie 3-4 słowa kluczowe są najważniejsze dla Twojego przekazu?
  • Jakie wątki są kluczowe w Twojej prezentacji i ile ich jest?
  • Jak stosować „signposting” w prezentacji, aby zwiększać poziom uwagi i zainteresowania publiczności
  • Jak zastosować historie i przykłady w prezentacji
  • Model budowania historii
  • Zastosuj pętelkowanie ( looping) – czemu służy i jak pomaga publiczności zapamiętać to, co uważasz za istotne
  • Jak stosować język korzyści, aby uprzedzać obiekcje publiczności
  • Kalibracja języka korzyści w prezentacji Uczestnika
  • Przedstawienie prezentacji i konstruktywna sesjafeedabackowa wspierająca Uczestnika w jej udoskonaleniu
 8. Podsumowanie treningu oraz sesja feedbackowa
  • Sesja coachingowa wspierająca Uczestnika w umocnieniu silnych stron jako prezentera i mówcy
  • Budowa action planu wdrożenia umiejętności, poznanych technik i narzędzi prezentacji i publicznego przemawiania
  • Omówienie propozycji wybranych przez Uczestnika zadań/ćwiczeń po treningu
  • Przygotowanie Uczestnika do sesji post work w wybranej formie (on line lub fizycznie)

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.