ZigaForm version 6.1.1

Artykuły

Mistrzowskie Umiejętności Rozmowy Handlowej

Szkolenie dla Handlowców

Czas trwania: 2 godziny

Cele:

 1. Zrozumienie kluczowych elementów skutecznej rozmowy handlowej.
 2. Nabycie umiejętności budowania zaufania i relacji z klientem.
 3. Opanowanie technik aktywnego słuchania i zadawania skutecznych pytań.
 4. Poznanie strategii radzenia sobie z obiekcjami klienta.
 5. Praktyczne ćwiczenia poprzez role-play, aby umiejętności przenieść w praktykę.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do rozmowy handlowej:
  • Definicja rozmowy handlowej.
  • Znaczenie pierwszego wrażenia.
  • Omówienie celów rozmowy handlowej.
 2. Budowanie relacji:
  • Techniki budowania zaufania.
  • Wzmacnianie relacji z klientem.
  • Znaczenie empatii w procesie sprzedaży.
 3. Techniki aktywnego słuchania:
  • Zrozumienie potrzeb klienta.
  • Unikanie przerywania i oceniania.
  • Skupienie się na treści i emocjach klienta.
 4. Zadawanie skutecznych pytań:
  • Rodzaje pytań w rozmowie handlowej (otwarte, zamknięte, prowokujące).
  • Techniki sondowania potrzeb i oczekiwań klienta.
  • Przykłady pytań prowadzących do konkretnych odpowiedzi.
 5. Radzenie sobie z obiekcjami:
  • Identyfikacja typowych obiekcji klienta.
  • Techniki skutecznego reagowania na obiekcje.
  • Praktyczne ćwiczenia w rozwiązywaniu scenariuszy obiekcji.
 6. Role-play i praktyka:
  • Podział uczestników na pary.
  • Symulacja rozmów handlowych z wykorzystaniem omawianych technik.
  • Feedback i analiza po zakończeniu każdej symulacji.
 7. Podsumowanie i plan działań:
  • Podsumowanie głównych punktów omówionych podczas szkolenia.
  • Opracowanie planu działań indywidualnych dla uczestników.
  • Zachęta do kontynuowania nauki i doskonalenia umiejętności w rozmowie handlowej.

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja PowerPoint z głównymi punktami omówionymi podczas szkolenia.
 • Scenariusze rozmów handlowych do praktycznych ćwiczeń.
 • Karty z pytaniami do roli-play.

Metody nauczania:

 • Prezentacje interaktywne.
 • Dyskusje grupowe.
 • Ćwiczenia praktyczne z role-play.
 • Feedback od trenera i współuczestników.

Takie szkolenie zapewni uczestnikom praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznej rozmowy handlowej w dzisiejszym świecie biznesu.