ZigaForm version 6.1.1

42

Typ kultury organizacji

1 / 50

Grupa nr:

2 / 50

Rok moich urodzin zawiera się w przedziale:

3 / 50

Organizacja przypomina wielką rodzinę. Ludzie się mocno angażują.

Stan pożądany:

4 / 50

Stan obecny:

5 / 50

Organizację cechuje przede wszystkim energia i przedsiębiorczość. Ludzie chętnie podejmują ryzyko.
Stan pożądany:

6 / 50

Stan obecny:

7 / 50

W organizacji liczą się przede wszystkim wyniki. Główną troską jest jak najlepsze wykonywanie zadań. Pracownicy są bardzo ambitni i nastawieni na osiągnięcia.
Stan pożądany:

8 / 50

Stan obecny:

9 / 50

W organizacji obowiązuje ścisła hierarchia i kontrola. Tym, co robią ludzie, zazwyczaj rządzą formalne procedury.
Stan pożądany:

10 / 50

Stan obecny:

11 / 50

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze służeniem radą i pomocą oraz roztaczaniem opieki.
Stan pożądany:

12 / 50

Stan obecny:

13 / 50

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z przedsiębiorczością, nowatorstwem i podejmowaniem ryzyka.
Stan pożądany:

14 / 50

Stan obecny:

15 / 50

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze stanowczością, ekspansywnością, orientacją na wyniki.
Stan pożądany:

16 / 50

Stan obecny:

17 / 50

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z koordynowaniem, sprawnym organizowaniem, stwarzaniem harmonijnych warunków do osiągania dobrych wyników.
Stan pożądany:

18 / 50

Stan obecny:

19 / 50

W organizacji preferuje się pracę zespołową, dąży do powszechnej zgody i uczestnictwa.
Stan pożądany:

20 / 50

Stan obecny:

21 / 50

W organizacji preferuje się samodzielne podejmowanie ryzyka, innowacyjność, swobodę i oryginalność.
Stan pożądany:

22 / 50

Stan obecny:

23 / 50

W organizacji preferuje się ostrą rywalizację, stawiane są wysokie wymagania i liczą się przede wszystkim osiągnięcia.
Stan pożądany:

24 / 50

Stan obecny:

25 / 50

W organizacji preferuje się bezpieczeństwo zatrudnienia, podporządkowanie, przewidywalność i niezmienność stosunków.

Stan pożądany:

26 / 50

Stan obecny:

27 / 50

Spójność organizacji jest zapewniona przez lojalność i wzajemne zaufanie. Wysoko ceni się zaangażowanie w sprawy organizacji.

Stan pożądany:

28 / 50

Stan obecny:

29 / 50

Spójność organizacji jest zapewniona przez zaangażowanie w innowacje i rozwój. Kładzie się nacisk na szukanie nowych dróg.
Stan pożądany:

30 / 50

Stan obecny:

31 / 50

Spójność organizacji jest zapewniona przez nacisk na wyniki i osiąganie celów. Powszechnymi motywami działania są ekspansywność i chęć zwyciężania.
Stan pożądany:

32 / 50

Stan obecny:

33 / 50

Spójność organizacji jest zapewniona przez formalne zasady i regulaminy. Najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie.

Stan pożądany:

34 / 50

Stan obecny:

35 / 50

W organizacji kładzie się nacisk na rozwój osobisty. Obserwuje się duże zaufanie, otwartość i współuczestnictwo.

Stan pożądany:

36 / 50

Stan obecny:

37 / 50

W organizacji kładzie się nacisk na zdobywanie nowych zasobów i podejmowanie nowych wyzwań. Ceni się szukanie nowatorskich rozwiązań i możliwości
Stan pożądany:

38 / 50

Stan obecny:

39 / 50

W organizacji kładzie się nacisk na działania konkurencyjne i wyniki. Liczy się osiąganie ambitnych celów i zwyciężanie na rynku.
Stan pożądany:

40 / 50

Stan obecny:

41 / 50

W organizacji kładzie się nacisk na trwałość i niezmienność. Ważne są sprawność, kontrola i praca bez zakłóceń.

Stan pożądany:

42 / 50

Stan obecny:

43 / 50

Za miarę sukcesu uważa się rozwój zasobów ludzkich, pracę zespołową, zaangażowanie pracowników i troskę o ludzi.

Stan pożądany:

44 / 50

Stan obecny:

45 / 50

Za miarę sukcesu uważa się wytwarzanie najbardziej oryginalnych i nowatorskich produktów oraz osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie innowacyjności.
Stan pożądany:

46 / 50

Stan obecny:

47 / 50

Za miarę sukcesu uważa się wygraną na rynku i pokonywanie konkurentów. Najważniejsze jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku.
Stan pożądany:

48 / 50

Stan obecny:

49 / 50

Za miarę sukcesu uważa się sprawność działania. Najważniejsze są: pewność dostaw, dotrzymywanie harmonogramów i niskie koszty produkcji.

Stan pożądany:

50 / 50

Stan obecny: