ZigaForm version 6.1.1

Turniej sprzedaży

0 głosy, 0 średnia
12

Turniej wiedzy o sprzedaży

Witaj w świecie sprzedaży. Poniżej znajdują się pytania jednokrotnego wyboru. W wielu przypadkach różne odpowiedzi wydają się prawdziwe. Twoim zadaniem jednak jest wskazanie tych, które są najbliższe prawdy.

1 / 49

1. Dużo się mówi o zarządzaniu emocjami i inteligencji emocjonalnej. W trakcie negocjacji:

2 / 49

2. Nowe podejście w marketingu, w odróżnieniu od 4P, to 4C. Składa się z czterech elementów:

3 / 49

3. Czym różni się interes od stanowiska w negocjacjach?

4 / 49

4. Jeżeli klient na koniec negocjacji eskaluje swoje drobne oczekiwania (jeszcze poproszę o obniżenie…), należy:

5 / 49

5. Wszystkie elementy poniżej są istotne. Jednak podczas prowadzenia negocjacji w największym stopniu trzeba mieć na uwadze:

6 / 49

6. Podstawową cechą dobrego negocjatora jest umiejętne manipulowanie przeciwnikiem:

7 / 49

7. Jeżeli klient naciska na cenę ze względu na swoje wcześniejsze problemy z naszą marką, najlepszą strategią jest:

8 / 49

8. Jeśli Klient wywiera presję na cenę ze względu na swoje ograniczenia finansowe, najlepszą odpowiedzią jest:

9 / 49

9. Benchmark to metoda, którą w negocjacjach możemy wykorzystać do:

10 / 49

10. W negocjacjach zakupowych, klientów możemy podzielić na takich, którzy w największym stopniu szukają jednej z poniższych wartości:

11 / 49

11. Zdecydowana większość klientów:

12 / 49

12. Jakie ustępstwo daje więcej satysfakcji klientowi?

13 / 49

13. Człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niż jego wielkość. Duże ustępstwa zachęcają klienta do:

14 / 49

14. Twardość w negocjacjach oznacza stosowanie:

15 / 49

15. Rzeczywistym celem prawidłowo prowadzonych negocjacji jest:

16 / 49

16. Do definiowania przewag rynkowych służy analiza:

17 / 49

17. Trójkąt satysfakcji to:

18 / 49

18. Dramat sprzedażowy obrazuje:

19 / 49

19. Dyfuzja innowacji wg E.M.Rogersa:

20 / 49

20. Które z poniższych słów oznacza korzyść dla Klienta:

21 / 49

21. Najwyższą formą rozwoju rynku jest dostarczanie:

22 / 49

22. Model biznesowy:

23 / 49

23. Przez korzyść dla klienta B2B rozumie się:

24 / 49

24. Jako przestrzeń negocjacyjną (pole negocjacji) zawodowi negocjatorzy najczęściej rozumieją:

25 / 49

25. Negocjacje pozycyjne to:

26 / 49

26. Kotwiczenie (anchoring) w negocjacjach:

27 / 49

27. Cena brzegowa to:

28 / 49

28. Imadło, inaczej dokręcanie śruby, to taktyka stosowana przez kupujących. Polega z grubsza na wywieraniu presji na sprzedawcę poprzez jednokrotną lub powtarzaną kilkakrotnie reakcję w stylu: “To wszystko, co możesz zaoferować? Musisz się znacznie bardziej postarać”. Które ze zdań poniżej jest najbliższe prawdzie?

29 / 49

29. Osoba decydująca się świadomie na zadanie pytania otwartego:

30 / 49

30. Które z poniższych twierdzeń nt. sprzedaży osobistej (personal selling) jest prawdziwe:

31 / 49

31. Jeden z kanałów sprzedaży detalicznej, który można określić jako marketing i sprzedaż produktów wprost do konsumentów, bez wykorzystania stałych punktów sprzedaży, w trakcie którego kontakt z klientem zachodzi w jego miejscu pracy, zamieszkania lub w miejscu neutralnym – spotkanie, konferencja, demonstracja Itp., to:

32 / 49

32. Łańcuch dostaw (supply chain) to:

33 / 49

33. Różnica przychodów od danego klienta oraz kosztów związanych z utrzymywaniem relacji z tym klientem w określonym czasie to:

34 / 49

34. Angielski termin churn management w biznesie najczęściej oznacza:

35 / 49

35. Pytania sugerujące to takie, które:

36 / 49

36. W różnych sposobach perswazji wykorzystywane są pytania, parafrazy i truizmy. Truizm w przypadku sztuki perswazji to:

37 / 49

37. Forma komunikacji, której celem jest przekonanie potencjalnych klientów do wypróbowania lub zwiększenia konsumpcji marki, danego produktu lub usługi, która od kilkudziesięciu lat coraz częściej staje się centralną funkcją w organizacjach specjalizujących się w produkcji towarów codziennego użytku to:

38 / 49

38. Szeroko rozumiany customers relationship management to:

39 / 49

39. Promocja sprzedaży to:

40 / 49

40. Zestaw powodów popychający Klienta do działania to:

41 / 49

41. Wiedza na temat zatowarowania oraz związane z tym czynności, która zajmuje się przede wszystkim ekspozycją towarów i materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, to:

42 / 49

42. Popyt, to:

43 / 49

43. VAR to:

44 / 49

44. Content Marketing:

45 / 49

45. Słowo/skrót, które oznacza zbiorczo firmy, które kierują swoją ofertę do klienta indywidualnego to:

46 / 49

46. Segmentem rynku nazywamy:

47 / 49

47. Na Marketing Mix, inaczej słynne 4P Jerome’a McCarthy’ego składają się:

48 / 49

48. Prospecting w marketingu i sprzedaży oznacza:

49 / 49

49. Sprzedawca, który stosuje cross-selling:

Your score is

Średni wynik to 61%

0%

Nazwa użytkownikaStartKoniecCzas trwaniaWynik
Dominik16:37:53 Nov 07, 202217:10:31 Nov 07, 202232 minut 38 sekund55,1%
Mariusz16:43:06 Nov 07, 202217:08:01 Nov 07, 202224 minut 55 sekund67,35%
Konrad16:37:35 Nov 07, 202217:07:06 Nov 07, 202229 minut 31 sekund67,35%
Kamil16:37:49 Nov 07, 202217:02:28 Nov 07, 202224 minut 39 sekund51,02%
Ela16:38:47 Nov 07, 202216:59:06 Nov 07, 202220 minut 19 sekund59,18%
Martyna16:36:33 Nov 07, 202216:57:57 Nov 07, 202221 minut 24 sekund48,98%
Magda16:37:25 Nov 07, 202216:57:14 Nov 07, 202219 minut 49 sekund65,31%
Arek16:37:58 Nov 07, 202216:56:41 Nov 07, 202218 minut 43 sekund71,43%
PS22:03:58 Sep 02, 202222:17:17 Sep 02, 202213 minut 19 sekund53,06%
Artur22:00:36 Aug 30, 202222:21:21 Aug 30, 202220 minut 45 sekund46,94%
Rafał21:20:50 Aug 25, 202222:07:30 Aug 25, 202246 minut 40 sekund55,1%
Gość13:39:38 Aug 23, 202213:57:13 Aug 23, 202217 minut 35 sekund100%