ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Zarządzanie zespołem

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Warsztat budowy zespołu to kompletne szkolenie wykorzystujące sprawdzone narzędzia diagnozy i strategicznego podejścia do tworzenia efektywnych zespołów. Przyjęta perspektywa stawia na wykorzystanie mocnych stron każdego z członków zespołu. Daje też komfort osobom zarządzającym, ponieważ pozwala im się dobrze przygotować na czekające ich wyzwania. Podejście psychologiczno-strategiczne wzmacnia menadżera w jego roli, a członkom zespołu stwarza bezpieczną szansę na wykorzystanie swoich talentów.

 

Cele szkolenia

 1. Pozyskanie umiejętności budowania efektywnego zespołu
 2. Rozwój umiejętności motywowania oraz inspirowania
 3. Zarządzanie konfliktem

 

Korzyści dla Uczestników

 1. Obniżenie stresu w obliczu wyzwań jakie stają przed zespołem
 2. Zwiększenie menadżerskiej skuteczności w zarządzaniu ludźmi
 3. Zwiększanie wpływu i charyzmy

 

Zakres tematyczny

 1. Czym się różni zespół od grupy?
  • Po co nam zespół?
  • Różnice między zespołem a grupą?
  • Rodzaje zespołów
 2. Budowanie zespołu
  • Etapy tworzenia zespołu (Model Tuckmana)
  • Zachowania na poszczególnych etapach
  • Jakie działania podjąć na poszczególnych etapach?
 3. Komunikaty menadżerskie
  • Wyznaczanie celów/formułowanie oczekiwań
  • Docenianie
  • Konstruktywna informacja zwrotna
  • Wyciąganie konsekwencji
 4. Zarządzanie różnorodnością w zespole
  • Test diagnozujący typy osobowości wg Myers- Briggs
  • Silne i słabe strony poszczególnych typów
  • Jak dobierać typy osobowości do zespołu?
 5. Rozwiązywanie konfliktów
  • Rodzaje konfliktów
  • Test na zachowania w sytuacjach konfliktowych
  • Strategie rozwiazywania konfliktów
 6. Motywowanie
  • Zasady motywowania
  • Mapa motywacji
  • Plan motywacji dla zespołu
 7. Inspirowanie
  • Źródła inspiracji
  • Mapa inspiracji dla zespołu
  • Plan rozwoju inspiracji
 8. Przeciwdziałanie dysfunkcjom zespołu (Lencioni)
  • Pięć dysfunkcji w pracy zespołu
  • Diagnozowanie własnego zespołu
  • Przeciwdziałanie dysfunkcjom
 9. Plan rozwoju zespołu
  • Cel strategiczny zespołu
  • Kluczowe działania
  • KPI
  • Action plan

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.