ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Zarządzanie stresem i emocjami w pracy oraz budowanie odporności na stres dla Początkujących

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Czas trwania: Minimum 2 dni

Dla kogo: członkowie zespołów; Uczestnicy, dla których jest to pierwszy trening antystresowy

Poziom zaawansowania – Początkujący

Możliwość spersonalizowania szkolenia: TAK

 

Setki badań psychologii pozytywnej w biznesie i organizacjach biznesowych udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że zmiana w podejściu do stresu z zagrożenia w wyzwanie zwiększa poczucie sprawczości, pewności siebie i efektywności w pracy (Lubomirsky, Giellan, Seligman).

Nasza zdolność do ujawniania pełni naszych umiejętności, talentów i potencjału zwiększa się, gdy jesteśmy zrelaksowani, zadowoleni i czujemy wsparcie kolegów i koleżanek z pracy, szefa i rodziny. Badania pokazują tę zależność w każdym segmencie biznesu oraz w różnych zawodach od pracowników banków, przedstawicieli handlowych, lekarzy, menadżerów po członków zarządów wiodących firm na świecie (Achor, Cuddy, Ben-Shahar).

Trening jest praktycznym warsztatem z zastosowaniem aktywizujących technik i metod szkoleniowych, które pomagają redukować stres i napięcia natury emocjonalnej i psychicznej w pracy. Techniki te, oparte na odkryciach psychologii pozytywnej, zwiększają efektywność, wydajność oraz poziom motywacji do wykonywania przydzielanych zadań. Zwiększają również zadowolenie z pracy, a wykonywane regularnie chronią przed wypaleniem zawodowym i presją związaną z realizacją celów w pracy oraz godzeniem obowiązków w pracy i w życiu osobistym.

 

Techniki i metody szkoleniowe

 1. Dyskusja moderowana
 2. Facylitacja
 3. Elementy coachingu zespołowego
 4. Elementy treningu interpersonalnego i uczenia się poprzez doświadczenie
 5. Oglądanie fragmentów filmów, ich analiza w grupie i dyskusja
 6. Ćwiczenia indywidualne z kwestionariuszem i ankietą
 7. Ćwiczenia relaksacyjne z muzyką
 8. Ćwiczenia oddechowe z całą grupą
 9. Mindmapping
 10. Odgrywanie ról
 11. Ćwiczenia w parach i podgrupach
 12. Energizery
 13. Gry i zabawy szkoleniowe
 14. Mini prezentacje
 15. Ćwiczenia coachingowe

 

Korzyści dla Uczestników

 • Wzrost pewności siebie i sprawczości dzięki poznaniu 5 strategii psychologii pozytywnej wpływania na swoje samopoczucie i sposób myślenia
 • Zwiększenie poziomu spokoju i poczucia wpływu na swoje emocje i myśli w sytuacjach w pracy, które wywoływały stres i napięcie, dzięki poznaniu technik uważności i technik oddechowych
 • Wzrost poczucia kontroli swoich działań i koncentracji w sytuacji presji czasu i zadań dzięki świadomości swoich zasobów, silnych stron i dobrym doświadczeniom z przeszłości
 • Wzrost efektywności we współpracy z innymi dzięki przećwiczeniu umiejętności empatycznej i asertywnej komunikacji w zespole

Cele szkolenia

 • Poznanie 5 strategii psychologii pozytywnej, dzięki którym zmieniamy nasze nastawienie do sytuacji i osób, które wywoływały w nas stres i napięcie
 • Poznanie i przećwiczenie technik oddechowych, relaksacyjnych, ruchowych oraz elementów diety, które wspierają odporność psychiczną i fizyczną
 • Poznanie narzędzi wpływania na swoje emocje, które zmniejszają natężenie odczuwania przykrych emocji jak gniew, smutek i lęk a zwiększają poczucie dobrostanu, radości i entuzjazmu
 • Poznanie mechanizmów rządzących komunikacją w zespole w stresie i przećwiczenie umiejętności zmniejszania napięć w relacjach, które budują wzajemne wsparcie i zaufanie

Program treningu

 1. Rozpoznaj co cię stresuje i jak wpływa na Twoją efektywność w pracy i życiu osobistym
  • Fizyczne objawy stresu – techniki zaradcze
  • Emocjonalne objawy stresu – techniki zaradcze
  • Psychiczne objawy stresu – sposoby przeciwdziałania
  • Społeczne objawy stresu – metody przeciwdziałania
  • Stres aktywny i pasywny i jego długofalowe skutki w pracy i jak mu przeciwdziałać
 1. Jak zamiast stresu, poczucia presji i napięcia zwiększać poziom zadowolenia i szczęścia
  • Jakie są przyczyny stresu i mechanizm powstawania błędnego koła – odkrycia psychologii pozytywnej
  • 4 źródła zasobów energii i jak o nie dbać
  • Jak wyjść z mechanizmu błędnego koła – 5 strategii psychologii pozytywnej
  • Uwalnianie stresu poprzez proste ćwiczenia oddechowe
  • Uwalnianie stresu poprzez krótkie relaksacje i ćwiczenia rozciągające
  • 10 minutowe ćwiczenie relaksujące: Kręgosłup w pracy
 1. Zarządzanie Inteligencją Emocjonalną i budowanie odporności na stres
  • Co buduje odporność na stres – oglądanie fragmentu filmu i dyskusja
  • Elementy odporności na stres
  • Inteligencja emocjonalna w pracy – Rodzaje emocji, ich nazywanie i rozpoznawanie
  • Technika antystresowa – przeramowanie: CO zamiast?
  • Technika antystresowa – rozpuszczanie emocji: Model – nazwij, opisz, doświadcz jeszcze raz
  • Jak wyrażać emocje w relacjach
 1. Jak radzić sobie z presją czasu i zadaniami w pracy
  • Jak maksymalizować pracę naszego mózgu, gdy jesteśmy pod presją czasu
  • Mit wielozadaniowości i jak koncentrować się na jednym
  • Uważność i jak wzmacniać koncentrację – techniki i ćwiczenia
  • Jak dzielić czynności wg ważności i pilności w pracy
  • Jak stosować metodę pauzowania, aby zwiększać efektywność
  • Jak stosować metodę czynności wyczerpujących i karmiących, aby zwiększać wydajność
 1. Sesja praktyczna technik antystresowych w nauce poprzez doświadczenie
  • Film – emocje w pracy
  • Oddech i emocje – nauka wpływania poprzez oddech na nieprzyjemne emocje
  • Role play – emocje w relacjach interpersonalnych w pracy –wpływ emocjonalny i asertywna reakcja na nieprzyjemne emocje
  • Model asertywnej komunikacji w stresie
  • Role play – asertywna komunikacja zmniejszająca stres w relacjach
 1. Komunikacja antystresowa – co mówię do siebie w stresie?
  • Monolog, który nas nie wspiera w sytuacji stresu i odczuwanej presji
  • Jak rozmawiać z samym sobą we wspierający sposób
  • Jak wzmacniać swoje zasoby – poziom energii, motywacji i zaangażowania w pracy
  • Lista nagród
  • Asertywny monolog, który zmniejsza stres
  • Jak pokonać przeszkody w komunikacji z samym sobą: nawyk katastrofizowania, martwienia się, autokrytyki, oceny
  • Jak krok po kroku zmienić nawyki – mininawyk i jak go kształtować na co dzień
  • Blokujące przekonania – efekt góry lodowej i jak ją ominąć
 1. Komunikacja antystresowa w pracy – co mówię do innych w stresie i co oni mówią do mnie
  • Jak komunikować się w stresie
  • Jakich błędów i pułapek unikać
  • Jak słuchać by rozumieć intencje innych i aby być rozumianym
  • Jak posługiwać się mową ciała, mimiką i tonem głosu, aby budować wspierające relacje i więź z innymi
 2. Podsumowanie treningu i jak budować nowe nawyki
  • Co najbardziej zwiększy Twoją efektywność – odkryj swoją „ JEDNĄ RZECZ”
  • Zbuduj plan dla nowego nawyku – metoda małych kroków i zwiększanie efektywności
  • Trening mentalny dla podtrzymania automotywacji
  • Nagradzaj się i doceniaj – dwa narzędzia psychologii pozytywnej w osiąganiu celów

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.