ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie i efektywność osobista

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Czas trwania treningu: 2 dni

Dla kogo trening

Menedżerowie, kierownicy zespołów, członkowie zespołów

Czy jest możliwa adaptacja programu do potrzeb szkoleniowych Klienta?:  TAK

Zarządzanie sobą w czasie jest nieocenioną umiejętnością, dzięki której możemy lepiej i efektywniej pracować, lepiej podejmować bardziej trafione decyzje i po prostu realizować swój potencjał w zrównoważony sposób. Ci, którzy opanowali tę umiejętność są szczęśliwsi i bardziej odporni na stres oraz zadowoleni ze swoich osiągnięć w życiu osobistym i zawodowym.

Jednak jest to złożona umiejętność. Zarządzanie czasem zależy od szeregu innych z nią związanych umiejętności jak zdolność do koncentracji, znajdowania lepszych kreatywnych rozwiązań dla wyzwań i problemów przed, którymi stajemy, zdolność do szybkiego i efektywnego działania pomimo presji i stresu, odporność na stres tzn resilience oraz umiejętność właściwego wyboru priorytetów. Widać zatem jasno, że samo zastosowanie technik planowania czy macierzy Eisehowera nie wystarczy, aby być bardziej efektywnym i aby świetnie osiągać wyznaczone cele w biznesie. Bardziej sensownie brzmi pomysł, aby skupić się właśnie na rozwoju tych umiejętności, które prowadzą do optymalnego wykorzystania czasu w pracy i poza nią.

Często w rozmowach z uczestnikami naszych szkoleń z zarządzania sobą w czasie już na etapie analizy potrzeb szkoleniowych okazuje się, że nie brak umiejętności planowania i stosowania technik jest problemem ale właśnie np. brak umiejętności określania priorytetów lub co więcej brak świadomości kryterium według którego te priorytety są wyznaczane. W rezultacie Uczestnicy podczas ćwiczenia z macierzą wyznaczania priorytetów są totalnie sfrustrowani tym, iż odkrywają że 90% zadań, celów czy aktywności określają jako bardzo ważne i priorytetowe. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwe kształtowanie nowych nawyków funkcjonowania w czasie, ponieważ Uczestnicy dostrzegają, że tak naprawdę potrzebują w inny, nowy i kompleksowy sposób podejść do zarządzania swoimi zasobami w czasie, aby zwiększyć swoją efektywność, produktywność i zaangażowanie. Dlatego trening bazuje na najnowszych odkryciach naukowych ( min. Harvard University, prof. E. Langer oraz badania psychologii pozytywnej przedstawione przez Shawn’a Achora; uniwersytet w Tokio, Hikaru Takeucki; Stanford University, Jon Kabat Zin oraz wiele innych) które pokazują:

 • jak funkcjonujemy w stresie i jak zmienić do niego podejście, aby nas nie osłabiał
 • czego potrzebujemy, aby szybciej i lepiej podejmować celniejsze decyzje
 • jak i jak często odpoczywać w pracy, aby lepiej wykonywać powierzone nam zadania,
 • jak stosować zasady i narzędzia mindfulness i zasady inicjowania i podtrzymywania stanu FLOW w pracy by zwiększyć poziom koncentracji, wzmocnić motywację i zaangażowanie
 • w jaki sposób stosować krótkie procesy, proste ćwiczenia i sprawdzone w wielu firmach na całym świecie narzędzia z psychologii pozytywnej, aby bardziej świadomie zarządzać poziomem swojej energii, lepiej planować, utrzymywać motywację na wysokim poziomie wtedy kiedy jej naprawdę potrzebujemy

Dopiero takie podejście spowoduje, że zdolność pracowników do zarządzania sobą w czasie znacząco się podniesie, a ich efektywność w zauważalny sposób przełoży się na zadowolenie w organizacji ze zwiększonych wskaźników sprzedaży, zysku i ilości zadowolonych klientów.

Korzyści i zalety z uczestnictwa w treningu

 • Wzrost poczucia sprawczości i kontroli w zarządzaniu sobą w czasie, a w związku z tym komfortu i pewności siebie w realizacji planów biznesowych i osobistych
 • Wzrost pewności siebie oraz asertywności w wyznaczaniu priorytetów, celów i planów i realizacji
 • Wzrost efektywności uczestników w realizacji celów i zadań
 • Wzrost poczucia spokoju dzięki zastosowaniu technik zwiększających wydolność, poziom energii i efektywność w planowaniu i działaniu
 • Wzrost skuteczności realizacji celów zawodowych i osobistych
 • Wzrost zadowolenia i motywacji w realizacji celów biznesowych i osobistych
 • Wzrost zaangażowania w realizację celów biznesowych, rozwojowych i w życiu osobistym
 • Wzrost komfortu i pewności siebie w obszarze wykorzystania narzędzi IT w planowaniu i realizacji celów

Cele szkolenia

Wiedza

 • Uczestnicy poznają skuteczne i praktyczne zasady zarządzania sobą w czasie
 • Poznają zależności miedzy wydolnością, efektywnością i wydajnością
 • Poszerzą repertuar technik, metod i zasad efektywnego planowania i realizowania celów
 • Poznają fundamentalne zasady zwiększania swojej wydolności, efektywności i wydajności
 • Poszerzą wiedzę na temat wyznaczania i realizowania priorytetów i celów strategicznych
 • Poznają sposoby oraz wskaźniki, które pomagają w rozróżnieniu hierarchii celów
 • Poszerzą wiedzę o efektywnym korzystaniu z urządzeń IT w zarzadzaniu sobą w czasie oraz w podnoszeniu swojej efektywności i wydajności
 • Poszerzenie wiedzy o zastosowaniu narzędzi projektowych IT w zarządzaniu sobą w czasie
 • Poszerzą wiedzę na temat technik zarządzania swoim otoczeniem: biurkiem, dokumentami, przedmiotami i ubraniami w celu utrzymania optymalnego stanu porządku
 • Poznają metody zarządzania stresem aktywnym, pasywnym oraz poziomem swojej energii, aby skutecznie realizować swoje cele i współpracować w zespole

Umiejętności

 • Przećwiczą umiejętność sprawdzania na ile efektywnie wykorzystują swój czas
 • Rozwiną umiejętność monitorowania poziomu swojej energii, wydolności i wydajności dobowej
 • Rozwiną umiejętność podnoszenia poziomu swojej wydajności i efektywności poprzez dbanie o swoje potrzeby: fizycznych, emocjonalnych i psychicznych
 • Przećwiczą umiejętność twórczego planowania dnia z uwzględnieniem swojego biorytmu dziennego
 • Przećwiczą umiejętność wyznaczania priorytetów oraz rozróżniania celów w hierarchii
 • Przećwiczą umiejętność wyznaczania celów długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych
 • Przećwiczą umiejętność zastosowania różnorodnych technik i metod w planowaniu i realizacji celów
 • Przećwiczą umiejętność korzystania z narzędzi IT w planowaniu i realizacji celów
 • Przećwiczą umiejętność efektywnej organizacji przestrzeni, aby sprawniej pracować i odpoczywać
 • Przećwiczą umiejętność zastosowania aplikacji, które wspierają w zachowaniu wysokiej wydolności, efektywności i wydajności
 • Przećwiczą techniki relaksacji, techniki mindfulness oraz techniki oddechowe w zarządzaniu stresem

Postawy

 • Kształtowanie postawy otwartości wobec zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu czasem na zarządzanie swoją wydolnością, efektywnością i wydajnością w czasie
 • Kształtowanie postawy elastyczności w stosowaniu adekwatnych technik, metod i zasad w zarządzaniu sobą w czasie
 • Kształtowanie postawy eksperymentowania i zaangażowania w proces używania nowych narzędzi, technik i metod zarządzania sobą w czasie

Zakres tematyczny

 1. Auto audyt umiejętności, wiedzy oraz celów w zarządzaniu sobą w czasie
  • Co chcę udoskonalić w zarządzaniu sobą w czasie – auto test umiejętności
  • Jakie są moje cele w zarządzaniu sobą w czasie – kwestionariusz celów
  • Co zyskuję a co tracę jeśli nie zarządzam sobą w czasie efektywnie?
  • Bilans korzyści w czterech strategicznych filarach efektywności w pracy – poziom energii i zdrowie, relacje, zdolność koncentracji, postawa wobec wyzwań i stresu
 2. Efektywne i wydajne zarządzanie sobą w czasie – fundamenty
  • Od czego zależy efektywne zarządzanie sobą w czasie – 4 czynniki sukcesu wg Psychologii Pozytywnej
  • Indywidulane opomiarowanie wskaźników sukcesu
  • Efektywność, wydajność i wydolność – czym są i czym się różnią
  • Twoje zasoby i jak ich używasz określają Twoją efektywność – rodzaje zasobów
 3. Żeby sobą zarządzać w czasie dowiedz się kim jesteś i jak pracujesz
  • Jakie są Twoje silne strony? – Test Gallupa
  • Jaki jest Twój styl pracy? – Style pracy wg Julie Hay
  • Jaki jest Twój styl komunikacji? – Test Insights Discovery oraz style komunikacji społecznej
  • Jak asertywna/ny jesteś w komunikacji? – Test Autopercepcji
  • Wnioski oraz indywidualny plan wdrożeniowy – jak możesz optymalizować swój potencjał
 4. Skuteczne planowanie zaczyna się od wyboru priorytetów
  • Kompas wyboru priorytetów – Twoje wartości i cele strategiczne w pracy
  • Lista wartości i określenie Twojej mapy wartości ( w pracy, zespole, projekcie, firmie, itd.)
  • Macierz Eisenhowera jako technika wyboru priorytetów
  • Jak korzystać z macierzy na co dzień – ćwiczenia w podgrupach oraz ćwiczenia indywidualne
  • Jak ustrzec się przed błędami w korzystaniu z macierzy
  • Kluczowe pytanie: Jak rozróżniać co jest celem strategicznym, co jest ważne, a co najmniej ważne
  • Technika ABC w ustalaniu priorytetów
 5. Efektywne zastosowanie technik w zarządzaniu sobą w czasie
  • Planowanie z użyciem Metody Pareto 80/20
  • Planowanie z użyciem reguły 60/40
  • Potęga checklisty – korzyści i mity w jej zastosowaniu na co dzień
  • W jakim celu stosować Metodę Pauzowania? – podnoszenie efektywności i wydajności
  • W jaki sposób i jakim celu stosować Metodę Zmiany Aktywności? – podnoszenie efektywności i wydajności
  • Zastosowanie Prawa Parkinsona
  • Podejście projektowe w zarządzaniu sobą w czasie
 6. Jak się komunikować w pracy z innymi, aby optymalnie wykorzystywać czas
  • Asertywność w relacjach zawodowych – wyrażanie prośby, odmowa
  • Efektywna komunikacja w zespole
  • Leadership i management w zarządzaniu sobą w czasie – Inspirowanie, motywowanie, delegowanie, egzekwowanie
  • Określanie celu, organizacja i prowadzenie efektywnych spotkań
  • Prowadzenie rozmów przez telefon
 7. Twoja Czasoprzestrzeń a efektywność w pracy i życiu osobistym
  • Koszty bałaganu i braku organizacji w przestrzeni – biurko, pokój, ubrania, telefon, komputer
  • Uporządkuj swoją przestrzeń życiową RAZ NA ZAWSZE – Metoda KonMari
  • Utrzymanie porządku – Metoda PEACE: Przyporządkuj, Eliminuj, Akceptuj, Cel, Emocje
 8. Efektywne zarządzanie informacjami na urządzeniach elektronicznych i narzędzia IT w zarządzaniu sobą w czasie
  • Efektywne zarządzanie pocztą elektroniczną
  • Jak zarządzać przychodzącymi telefonami i komunikacją przez telefon
  • Kiedy i jak korzystać z przeglądarek
  • Kalendarz on line
  • Jak maksymalnie wykorzystać smartfon?
  • Aplikacje ułatwiające zarządzanie sobą w czasie
 9. Jak efektywnie i wydajnie działać oraz utrzymać systematyczne wdrażanie technik i narzędzi
  • Podstawy mindfulness w zarządzaniu sobą w czasie
  • Jak zmieniać sabotujące nawyki na wspierające w zarządzaniu sobą w czasie
  • System nagród i pętla nawyku – jak pokonać powtarzające się błędy i prokrastynację
  • Metoda Kaizen i mini nawyków w optymalizacji działania w czasie – wzmacnianie motywacji
  • Jak uzyskać i utrzymać efekt FLOW
  • Po co bazować na swoich silnych stronach
  • Dostrzegaj i kreuj mini sukcesy aby zwiększyć swoje zaangażowanie i entuzjazm
 10. Jak utrzymać swoją efektywność – zarządzanie sobą w sytuacjach stresowych
  • Najnowsze badania psychologii pozytywnej o efektywności i wydajności
  • Jak podejść do stresu aby był wyzwaniem a nie zagrożeniem? – rozwiązania sprawdzone w ponad 400 organizacjach
  • Jak utrzymywać wysoki poziom energii osobistej – ciało, psychika, emocje
  • Superfoods, odżywianie funkcjonalne i styl życia
  • Techniki oddechowe gdy spada poziom energii i dopada Cię zmęczenie
  • Jak włączać tryb domyślny mózgu i zwiększać swoją efektywność, kreatywność i zdolność do podejmowania dobrych decyzji – ćwiczenia mindfulness w zarządzaniu sobą w czasie
   • Jak odpoczywać by także odpoczął Twój mózg – Techniki relaksacyjne, medytacja i trening autogenny

Trener prowadzący szkolenie

Magdalena Nowakowska – trener biznesu, team business coach

 • Duże doświadczenie – Ponad 3000 godzin szkoleniowych w biznesie
 • Duże doświadczenie w obrębie tematu szkolenia w ujęciu czystym, projektowym, zarządzaniu zmianą oraz stresem i efektywnością w korporacjach oraz w MŚP
 • Prowadziła to szkolenie dla menadżerów wyższego szczebla, średniego szczebla, kierowników zespołów oraz członków zespołów pracowniczych
 • Ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy w projektach w branży hospitality, w tym zarządzaniu czasem w projekcie, planowaniu, ustanawianiem celów i monitorowanie ich realizacji
 • Ponad 20 lat doświadczenia w szkoleniu z efektywności osobistej, mindfulness, work life balance oraz zarządzaniu stresem
 • Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w stosowaniu technik efektywności i wydajności osobistej oraz mindfulness – Poziom I, II oraz III zaawansowany kurs technik mindfulness oraz technik oddechowych w międzynarodowej organizacji Art. of Living ze statusem doradcy przy ONZ
 • Twórca wielu programów wellness i work life balance dla hoteli oraz klientów indywidualnych
 • Ekspert oraz autor artykułów w obrębie powyższych tematów dla Businesswoman & Life oraz magazynu Estilo
 • Prowadzi powyższy trening w języku polskim i angielskim

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.