Szkolenie

Techniki sprzedaży dla przedstawicieli handlowych

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Warsztat idzie znacznie dalej niż standardowe szkolenie sprzedażowe. Opiera się na nowoczesnym podejściu do sprzedaży, pełniejszym rozwinięciu aktywnego słuchania (aktywna obserwacja; przejście na odbiór), wykorzystaniu dyskomfortu klienta, jako dźwigni sprzedażowej i zastosowaniu sztuki prezentacji handlowej w wersji AIDA, której mistrzem był sam Steve Jobs.

Cele szkolenia

 1. Spojrzenie na sprzedaż i sklep z nowej, świeżej perspektywy
 2. Zwiększenie wyników biznesowych
 3. Zwiększenie kreatywnego poszukiwania możliwości sprzedażowych

Korzyści dla uczestników

 1. Większa efektywność sprzedażowa
 2. Podniesienie motywacji
 3. Zdecydowanie łatwiejsza realizacja zadań i oczekiwań przełożonych

Zakres tematyczny

 1. Przegląd sklepu
  • Przygotowanie do wizyty handlowej
  • Myślenie w kategoriach szans i opcji vs myślenie problemami
  • Gra o tron – jak podbić sklep
 2. Aktywna obserwacja potrzeb Klienta
  • Aktywne słuchanie vs Aktywna obserwacja
  • Bezpośrednie źródła informacji o Kliencie
  • Pośrednie źródła informacji o Kliencie
 3. Myślenie pytaniami i kontrolowanie rozmowy handlowej
  • Kłody pod nogi – założenia i przekonania w sprzedaży
  • Otwieranie perspektywy – uwalniająca moc pytań
  • Odzyskiwanie kontroli – kierowanie rozmową
 4. Mówienie językiem korzyści
  • Koncentracja na potrzebach Klienta
  • Błyskawiczna komunikacja korzyści
  • Motywowanie do zakupu vs sprzedaż w starym stylu
 5. Prezentacja spersonalizowanej oferty – AIDA
  • Pozyskiwanie uwagi
  • Koncentracja na „bólu” Klienta
  • Prezentacja rozwiązywanie problemu Klienta
  • Dostarczanie rozwiązania
 6. Benchmark – wykorzystywanie przewag rynkowych
  • Odkrywanie priorytetów Klienta
  • Porównywanie ofert my vs konkurencja
  • Komunikacja silnych stron
 7. Uchylanie obiekcji
  • Przyjmowanie obiekcji
  • Rozumienie obiekcji
  • Propozycja rozwiązania
 8. Skuteczne techniki zamykania sprzedaży
  • Sprawdzanie własnej gotowości do zamykania
  • Sygnały gotowości Klienta
  • Techniki zamykania transakcji handlowych

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.

Z kim współpracujemy

Nasi klienci.