ZigaForm version 6.1.1

Cele

 1. Znacząco podniosą swoją efektywność w osiąganiu celów negocjacji
 2. Wyraźnie zwiększą swoją skuteczność w zakresie obrony ceny
 3. Nauczą się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby merytoryczne i psychologiczne partnerów w negocjacjach
 4. Uczestnicy szkolenia poznają najbardziej skuteczne techniki i strategie negocjacyjne
 5. Nauczą się rozpoznawać i adekwatnie reagować na różne style zachowań partnerów w negocjacjach
 6. Nauczą się wyznaczać granicę obszarów negocjacyjnych i budować swoją siłę w negocjacjach
 7. Poznają skuteczne techniki komunikacji, perswazji i wpływu w negocjacjach

 

Formy szkoleniowe

Praktyczne metody warsztatowe: ćwiczenia w parach, studia przypadków z praktycznych i rzeczywistych doświadczeń uczestników, syndykaty, mini wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów, prezentacja multimedialna, odgrywanie scenek, obraz i metafora, ankiety autodiagnozy, gry integracyjne, energizery, kwestionariusze logarytmów zachowania, narracja fabularna, proces moderowany, elementy treningu mentalnego, symulacje sytuacji negocjacyjnych

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Negocjacje jako proces
  • Profil skutecznego negocjatora
  • Ustal obszar negocjacji – ZOPA
  • Poznaj Twoją siłę – BATNA
 2. Style negocjacji
  • Dominacja
  • Dopasowanie
  • Unikanie
  • Kompromis
  • WIN-WIN
 3. Cztery typy zachowań w negocjacjach:
  • Manipulacja
  • Agresja
  • Uległość
  • Asertywność Techniki prezentacji ceny
 4. Metoda „kanapki” – jak narzędzia managerskie mogą przydać się handlowcom.
  • Metoda oszczędnościowa – idealna na kryzys.
  • Metoda porównywania – są rzeczy które kosztują znacznie więcej.
  • Metoda kompaktowa – w zestawie taniej.
  • Metoda inwestycyjna – szczególnie w dobie kryzysu warto dobrze inwestować,
  • Metoda bilansowa – ile stracę gdy nie kupię?
 5. Uchylanie obiekcji dotyczących ceny
  • „No wie Pan mamy kryzys”.
  • „Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?”.
  • „Tylko cena mnie interesuje”.
  • „Taka jest polityka firmy”.
  • „Wiem, że możecie mi dać lepszą cenę!!! I tak na mnie zarobicie”.
  • „Ja znam ten rynek, wiem ile to kosztuje”.
  • „U konkurencji mam lepsze warunki”.
 6. Zasady skutecznego negocjatora, cz. 1
  • Żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać
  • Ustal odpowiedni przedział oczekiwań
  • Nigdy nie akceptuj pierwszej oferty
 7. Zasady skutecznego negocjatora, cz. 2
  • Okazuj zaskoczenie
  • Koncentruj się na zasadniczych sprawach
  • Unikaj konfliktowego stylu prowadzenia negocjacji
 8. Zasady skutecznego negocjatora, cz. 3
  • Inflacja ustępstw
  • Dzielenie się różnicą
  • Wielkość ustępstw
 9. Techniki otwarcia
  • Technika „Zaskoczenie”
  • Technika „Udawane niezdecydowanie”
  • Technika „Imadło”
 10. Gra środkowa
  • Wyższa instancja
  • Kukułcze jajo
  • Coś za coś
  • Gra końcowa
  • Dobry – Zły
  • Skubanie
  • Wycofanie oferty
 11. Techniki zamykania
  • Część 1: holownik, koń na wybiegu, to was chyba nie powstrzyma, stać was na to, pozostaw ich samych sobie, dodatkowy wysiłek, milczące zamknięcie, zamknięcie warunkowe,
  • Część 2: zamknięcie z zastrzeżeniem, bilans, głupi błąd, ostatnia obiekcja, szczeniak, taktyka małych kroków, pozytywne założenie, zwrotny serw, jeniec wojenny,
  • Część 3 alternatywa, zwrot przy drzwiach, dziel i rządź, czas do namysłu, banknot, przypomniałem sobie, przejęcie kontroli, więcej czasu
 12. Formy nacisku
  • Presja czasu
  • Wykorzystanie informacji
  • Gotowość do zerwania
 13. Rozwiązywanie problemów negocjacyjnych
  • Pat
  • Impas
  • Zastój
 14. Zachowania asertywne w negocjacjach cz.1
  • Odmawianie
  • Konfrontacja przekonań
  • Reagowanie na krytykę
 15. Zachowania asertywne w negocjacjach cz.2
  • Obrona przed atakiem werbalnym
  • Obrona przed zachowaniami inwazyjnymi
  • Wyrażanie oczekiwań
  • Wyrażanie krytyki i pochwały
 16. Komunikacja w negocjacjach
  • Dobierz odpowiedni kanał nadawania
  • Rozkoduj blokady mentalne partnera
  • Dopasuj meta program do potrzeb klienta
  • Mów językiem korzyści
  • Właściwie używaj perswazji i wpływu
 17. Strategie przełamania wg Williama Ury
  • Nie reaguj: Idź na galerię
  • Nie spieraj się: Przejdź na ich stronę
  • Nie odrzucaj: Przekształć
  • Nie naciskaj: Zbuduj im złoty most
  • Nie eskaluj: Użyj siły, aby edukować