Szkolenie

Obsługa trudnego klienta

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Ten moduł koncentruje się na zastosowaniu typologii klienta w praktycznym niwelowaniu trudnych sytuacji i znacznie lepszej egzekucji ustaleń/standardów. Uczy też stałego szukania i komunikowania własnych przewag rynkowych, odzyskiwania/obrony pozycji u klienta.

Cele szkolenia

 1. Pozyskanie umiejętności dopasowania do różnych typów osobowości
 2. Skuteczne reagowanie na obiekcje
 3. Pozyskanie umiejętności obrony ceny

Korzyści dla uczestników

 1. Lepsza ochrona przed manipulacją
 2. Wyższa skuteczność w grach z klientami
 3. Lepsza egzekucja ustaleń

Zakres tematyczny

 1. Brak dopasowania – konflikt różnorodności

  • Typologia osobowości
  • Rozpoznawanie odmiennych typów Klientów
  • Dopasowanie do różnych typów psychologicznych
 2. Zarządzanie obiekcjami

  • Metoda coachingowa
  • Metoda perswazyjna
  • Metoda wyprzedzająca
 3. Atak na cenę

  • Sprzedaż mimo ceny
  • Rozpracowanie kryterium ceny
  • Rozmowa o pieniądzach
 4. Negocjacyjne chwyty Klientów

  • Gry Klientów
  • Style negocjacji Klientów
  • Techniki przeciwdziałania
 5. Praca z Klientami, u których dominuje konkurencja

  • Odkrywanie powodów „utraty” Klienta
  • Strategie odbudowywania pozycji Klienta
  • Zapobieganie utraty pozycji
 6. Egzekucja ustaleń

  • Typowe problemy z egzekucją ustaleń
  • Egzekucja w relacji Klientem racjonalnym (typ niebieski i czerwony)
  • Egzekucja z Klientem emocjonalnym (typ żółty i zielony)

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Z kim współpracujemy

Nasi klienci.