ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Obsługa trudnego klienta

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Ten moduł koncentruje się na zastosowaniu typologii klienta w praktycznym niwelowaniu trudnych sytuacji i znacznie lepszej egzekucji ustaleń/standardów. Uczy też stałego szukania i komunikowania własnych przewag rynkowych, odzyskiwania/obrony pozycji u klienta.

Cele szkolenia

 1. Pozyskanie umiejętności dopasowania do różnych typów osobowości
 2. Skuteczne reagowanie na obiekcje
 3. Pozyskanie umiejętności obrony ceny

Korzyści dla uczestników

 1. Lepsza ochrona przed manipulacją
 2. Wyższa skuteczność w grach z klientami
 3. Lepsza egzekucja ustaleń

Zakres tematyczny

 1. Brak dopasowania – konflikt różnorodności

  • Typologia osobowości
  • Rozpoznawanie odmiennych typów Klientów
  • Dopasowanie do różnych typów psychologicznych
 2. Zarządzanie obiekcjami

  • Metoda coachingowa
  • Metoda perswazyjna
  • Metoda wyprzedzająca
 3. Atak na cenę

  • Sprzedaż mimo ceny
  • Rozpracowanie kryterium ceny
  • Rozmowa o pieniądzach
 4. Negocjacyjne chwyty Klientów

  • Gry Klientów
  • Style negocjacji Klientów
  • Techniki przeciwdziałania
 5. Praca z Klientami, u których dominuje konkurencja

  • Odkrywanie powodów „utraty” Klienta
  • Strategie odbudowywania pozycji Klienta
  • Zapobieganie utraty pozycji
 6. Egzekucja ustaleń

  • Typowe problemy z egzekucją ustaleń
  • Egzekucja w relacji Klientem racjonalnym (typ niebieski i czerwony)
  • Egzekucja z Klientem emocjonalnym (typ żółty i zielony)

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.