ZigaForm version 5.5.1

Szkolenia

Gry handlowe dla Przedstawicieli Handlowych i Kierowników Regionów Sprzedaży

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Opis szkolenia

Szkolenie jest zaprojektowane, jako wspólny warsztat menadżerów i handlowców, w którym obie grupy będą pracowały nad poprawą umiejętności wspierania handlowców we wprowadzaniu w życie kształconych kompetencji sprzedażowych i przekładaniu ich na wzrost wyników. Główny nacisk położony jest na gry handlowe, które odwzorowują rzeczywiste sytuacje z pracy uczestników w konfrontacji z różnymi typami klientów, różnymi kategoriami kontrahentów i przy realizacji różnorodnych celów. Gry odbywają się na specjalnie zaprojektowanych planszach, urealniających symulację.

 

Cele szkolenia

 • Poprawa współpracy na linii podwładny – przełożony w realizacji celów biznesowych
 • Zwiększenie zdolności wcielania w życie zmian
 • Przełożenie wiedzy i umiejętności na osiąganie wyników

 

Korzyści dla uczestników

 • Większa świadomość wzajemnych ról – podwładny/przełożony
 • Zwiększenie skuteczności w negocjacjach handlowych
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości

 

Zakres tematyczny

 

1. Arsenał handlowy – przegląd narzędzi sprzedażowych i sposoby ich wykorzystania

  • Techniki sprzedaży
  • Narzędzia komunikacji
  • Typologia osobowości

2. Negocjacje handlowe

  • Techniki negocjacyjne
  • Style negocjacji
  • Przygotowanie/planowanie negocjacji handlowych

3. Gry handlowe – odwzorowanie rzeczywistych sytuacji

  • Negocjacje z różnymi kategoriami Klientów
  • Negocjacje z różnymi typami Klientów
  • Negocjacje różnych celów handlowych

4. Współpraca z przełożonym w trakcie negocjacji handlowych

  • Wspólne planowanie negocjacji
  • Negocjacje w pojedynkę
  • Negocjacje w parze z przełożonym

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.