Szkolenia

Sprzedaż inteligentna emocjonalnie

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Warsztat idzie znacznie dalej niż standardowe szkolenie sprzedażowe. Opiera się na nowoczesnym podejściu do sprzedaży, pełniejszym rozwinięciu aktywnego słuchania (aktywna obserwacja; przejście na odbiór), wykorzystaniu dyskomfortu klienta, jako dźwigni sprzedażowej i zastosowaniu sztuki prezentacji handlowej w wersji AIDA, której mistrzem był sam Steve Jobs.

Cele szkolenia

  1. Spojrzenie na sprzedaż  z nowej, świeżej perspektywy
  2. Zwiększenie wyników biznesowych
  3. Zwiększenie kreatywnego poszukiwania możliwości sprzedażowych

Korzyści dla uczestników

  1. Większa efektywność sprzedażowa
  2. Podniesienie motywacji
  3. Zdecydowanie łatwiejsza realizacja zadań i oczekiwań przełożonych

Zakres tematyczny

1. Kompetencje sprzedażowe
2. Wykorzystanie swoich mocnych stron w sprzedaży
3. Aktywne słuchanie
4. Dramat i Trójkąt sprzedażowy – tworzenie satysfakcji Klienta
5. Inteligentne emocjonalnie przyjmowanie obiekcji
6. Sztuka zadawania Mocnych pytań
7. Typy psychologiczne klienta
8. Mapa Empatii i tworzenie strategii komunikacji i prezentacji

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.