ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Sprzedaż inteligentna emocjonalnie

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Warsztat idzie znacznie dalej niż standardowe szkolenie sprzedażowe. Opiera się na nowoczesnym podejściu do sprzedaży, pełniejszym rozwinięciu aktywnego słuchania (aktywna obserwacja; przejście na odbiór), wykorzystaniu dyskomfortu klienta, jako dźwigni sprzedażowej i zastosowaniu sztuki prezentacji handlowej w wersji AIDA, której mistrzem był sam Steve Jobs.

Cele szkolenia

  1. Spojrzenie na sprzedaż  z nowej, świeżej perspektywy
  2. Zwiększenie wyników biznesowych
  3. Zwiększenie kreatywnego poszukiwania możliwości sprzedażowych

Korzyści dla uczestników

  1. Większa efektywność sprzedażowa
  2. Podniesienie motywacji
  3. Zdecydowanie łatwiejsza realizacja zadań i oczekiwań przełożonych

Zakres tematyczny

1. Kompetencje sprzedażowe
2. Wykorzystanie swoich mocnych stron w sprzedaży
3. Aktywne słuchanie
4. Dramat i Trójkąt sprzedażowy – tworzenie satysfakcji Klienta
5. Inteligentne emocjonalnie przyjmowanie obiekcji
6. Sztuka zadawania Mocnych pytań
7. Typy psychologiczne klienta
8. Mapa Empatii i tworzenie strategii komunikacji i prezentacji

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.