ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Szkolenie Automotywacja dla członków zespołów – jak zyskać i utrzymać wysoki poziom motywacji, energii i zaangażowania

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Czas trwania Szkolenia Automotywacja dla członków zespołów: Minimum 2 dni

Dla kogo: Dla członków zespołów

Czy jest możliwość dopasowania programu Szkolenia Automotywacja dla członków zespołów do potrzeb Uczestników: TAK

Trening jest praktycznym warsztatem rozwoju umiejętności oraz nauki poprzez doświadczanie.

Podczas treningu Uczestnicy będą zaangażowani w wiele ćwiczeń, zadań, dyskusji, sesji facylitacyjnych oraz oglądanie szeregu ciekawych prezentacji i fragmentów filmów, które stanowią nowy kontekst dla doświadczanie siebie w obszarze motywacji, zmiany nawyków percepcji swoich silnych stron i możliwości w pracy i życiu osobistym. Podejście takie inspiruje do kreatywnego zrewidowania swojego dotychczasowego podejścia do motywowania siebie oraz pokazuje  zastosowanie najnowszych badań na temat wzmacniania automotywacji i wspierania siebie w obliczu wyzwań, presji i mnogości zadań w pracy.

 

Metodyka

Różnorodność typów ćwiczeń oraz metod pracy pozwala współpracować z Uczestnikami o bardzo różnych stylach uczenia się.

Trening opiera się na metodach psychologii pozytywnej takich jak:

 • Metoda silnych stron oparta na ponad 30 letnich badaniach Instytutu Gallup’a
 • Happiness Advantage – Shawn’aAchor’a
 • Strategia FLOW w pracy i życiu osobistym – dr SonjaLyubomirsky
 • Strategia mininawyków Stephana Guisa

Badania z zastosowanie metod psychologii pozytywnej (Institute for Applied PositiveResearch i inne)w pracy i biznesie pokazują że:

 • Wzrasta produktywność o 31%
 • Spada poziom stresu o 23 %
 • 75 % sukcesu w pracy wynika z optymizmu i podejścia do zadania jako wyzwania, a nie problemu
 • O 37 % wzrasta poziom sprzedaży
 • Zwiększa się poziom kreatywności, motywacji i entuzjazmu

 

Techniki i metody pracy stosowane w trakcie Szkolenia Automotywacja dla członków zespołów

 • Dyskusja moderowana
 • Facylitacja
 • Energizery
 • Elementy team coachingu
 • Facylitacja połączona z rysowaniem podsumowującego mindmapu
 • Elementy treningu interpersonalnego
 • Gry szkoleniowe i zabawy w podgrupach w nauce poprzez doświadczanie
 • Oglądanie filmów i analiza połączona z dyskusją i sesją podsumowującą
 • Kwestionariusze auto diagnozujące
 • Ćwiczenia w podgrupach
 • Miniprezentacje
 • Elementy treningu mentalnego
 • Ćwiczenia wykonywane indywidualnie

 

Cele i korzyści Szkolenia Automotywacja dla członków zespołów

Wiedza

 • Uczestnicy będą wiedzieć co buduje ich motywację i zaangażowanie
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wytwarzać stan FLOW, aby utrzymywać wysoki poziom motywacji, entuzjazmu i radości z tego co się robi
 • Uczestnicy dowiedzą się jak ich myśli, postawy i emocje wpływają na poziom motywacji
 • Poszerzą wiedzę na temat zależności między motywacją a asertywnością
 • Poznają wpływ świadomościswoich silnych stron i talentów na poziom zaangażowania i siły do działania
 • Dowiedzą się jak poziom energii osobistej wpływa na poziom motywacji oraz co zrobić, aby być pełnym energii i entuzjazmu
 • Poszerzą wiedzę o tym jak poprzez sprawdzone ćwiczenia psychologii pozytywnej o maksymalizacji zasobów i zmianie nawyków mogą wesprzeć siebie, kiedy motywacja spada i nie potrafimy jej podnieść

Umiejętności

 • Uczestnicy nauczą się jak poprzez zmianę podejścia do wyzwań i problemów mogą podnieść swoją motywację
 • Uczestnicy rozwiną umiejętność rozpoznawania swoich silnych stron i talentów, aby zwiększyć świadomość swoich możliwości
 • Rozwiną umiejętność stosowania sprawdzonych narzędzi jak: Strategia mininawyku, Lista nagród, Happiness Advantage, Strategia kalibrowania zadań wg FLOW, aby skutecznie podnosić swój zapał i zaangażowanie
 • Nauczą się jak wspierać siebie w momentach kryzysu motywacji
 • Nauczą się skutecznych ćwiczeń i zasad, które szybko podnoszą poziom energii osobistej, aby chronić przed wypaleniem i budować entuzjazm

Postawy

 • Kształtowanie postawy bazowania na swoich zasobach,kształtowanie poczucia sprawczości i pewności siebie, asertywności i zaufania do samego siebie

 

Program treningu

 1. Jak wspierać motywację w obliczu ciągłych zmian i wyzwań
  • Motywacja i adaptacja do zmian – czy się wspierają czy wykluczają?
  • Jak zmiana nawyków myślenia i odczuwania wpływa na poziom motywacji
  • Jak filtry percepcji mogą obniżać lub podnosić poziom motywacji
  • Zasada 5:1 w zmianie filtrów percepcji i komunikacji
 1. Jak korzystać z treningu mentalnego w biznesie, aby zwiększać poziom motywacji
  • Rola treningu mentalnego w sporcie i w biznesie w osiąganiu celów – fundamenty
  • Rola intelektu i emocjiw efektywnym osiąganiu celów – mechanizm odpuszczania postanowień noworocznych
  • Jak kalibrować emocje, aby wyrównywać ścieżkę do celu – kluczowa rola tego jak się czujesz
  • Chcesz zmienić sabotujące nawyki i łatwiej osiągać cele – zarządzaj swoimpodejściem i postawą umysłu: Przełomowa Strategia Happiness Advantage w osiąganiu celów
  • Techniki treningu umysłu dla wysokiego poziomu motywacji
 1. Techniki i ćwiczenia Happiness Advantage
  • Lista korzyści i sukcesów – buduj postawę, która Cię wspiera
  • Stosuj codziennie 5 elementów strategii HA – dbaj codziennie o zasoby, aby się nie wyczerpały
  • Technika pozytywnego skanowania dnia – wzmacniaj fokus na rozwiązaniach
  • Lista nagród – zasilaj poziom energii mentalnej i wzmacniaj koncentrację na celu
 1. Jakie jest Twoje DLACZEGO czyli co zasila Twój osobisty akumulator
  • Czy wiesz jakie emocje zasilają Twój akumulator entuzjazmu i zaangażowania?
  • CO to jest stan FLOW – wyniki badań psychologii pozytywnej w organizacjach biznesowych
  • Jak tworzyć stan FLOW – składniki i warunki powstawania FLOW – ćwiczenia
  • Jak stan FLOW wpływa na poziom Twojej motywacji – ćwiczenia
  • Jak kalibrować zadania we FLOW, aby wzbudzić w sobie siłę do działania– ćwiczenia
 1. Jak wykorzystać swoje zasoby, aby płynąć na fali entuzjazmu
  • Płyniesz pod prąd czy z prądem – Na ile znaszswoje silne strony i talenty?
  • Jak korzystać z silnych stron, aby wzmacniać motywację – kwestionariusz silnych stron
  • Odkrywaj nowe możliwości swoich talentów – zasilaj źródła motywacji
  • Kwestionariusz stylów komunikacji – mów tak, aby wzmacniać motywację
 1. CO i jak mówisz do siebie – jak asertywność wspiera motywację
  • CO mówisz do siebie, kiedy Ci się nie chce i kiedy Ci się chce – uważnie obserwuj swoją komunikację
  • Skrypty asertywne i sabotujące w automotywacji – rozróżniaj wpływ komunikacji na swoje zaangażowanie
  • Jak zmienić skrypty sabotujące na wspierające – wybieraj komunikację wspierającą
  • Jak ugruntować zmiany na przyszłość – wspieraj mechanizm budowania nowych nawyków
 1. Jak podnosić poziom energii osobistej, aby uruchomić dźwignię motywacji
  • Motywacja lubi wysoki poziom energii osobistej – uruchom mechanizmy regeneracji
  • Lista wskaźników poziomów energii osobistej – korzystaj z wrodzonych dźwigni
  • Woda, dieta i boostery energetyczne w jedzeniu – Nie jesteś śmietnikiem, buduj szacunek dla swojego ciała, tak jak dbasz o swój samochód, ładujesz komórkę i sprzątasz swój dom
  • Ćwiczenia oddechowe, które dodają energii i budzą entuzjazm – Na bezdechu daleko nie zajedziesz, oddychaj świadomie
  • Motywacja kocha przepływ– Brak ruchu to śmierć i zastój: świadomie wprowadzaj ciało w ruch – ćwiczenia
 2. Podsumowanie treningu i plan zmiany tego co chcesz zmienić raz i na zawsze
  • Jedna rzecz – jaka jedna zmiana teraz przyniesie Ci najwięcej korzyści?
  • Ustal cel i go wykalibruj – określ wskaźniki sukcesu
  • Pracuj nad celem codziennie – stosuj strategię mini nawyku i małych kroków
  • Sprawdzaj postępy – nie chodzi o perfekcję tylko progres: Jaki jest Twój progres w doskonaleniu siebie?
  • Doceniaj postępy i nagradzaj siebie – nikt nie lubi krytyki, presji i popędzania, Ty też.

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.