ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Assertiveness for Managers

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Cele szkoleniowe

 • Uzyskanie mocnego wpływu na proces decyzyjny klienta
 • Pozyskanie umiejętności całościowej reakcji na różne kategorie potrzeb klienta
 • Wykorzystanie technik sprzedaży do pogłębiania relacji z klientem

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie motywacji
 • Podniesienia pozycji u klienta
 • Lepsze rozumienie trendów we współczesnej sprzedaży osobistej

Zakres tematyczny

1. Dostosowanie zachowania do typu klienta na kolejnych etapach sprzedaży

 • Nawiązywanie kontaktu
 • Rozpoznawanie potrzeb
 • Prezentacja oferty
 • Uchylanie obiekcji
 • Finalizowanie

2. Rodzaje potrzeb Klienta – Trójkąt satysfakcji

 • Produkt/oferta
 • Procedura
 • Psychologia/komunikacja

3. Budowanie relacji poprzez aktywną obserwację Klienta

 • Okazywanie zainteresowania
 • Odzwierciedlanie
 • Budowanie autorytetu
 • Budzenie sympatii

4. Ekonomia behawioralna w sprzedaży

 • Umysł rynku
 • Nowy model sprzedaży
 • Proces decyzyjny klienta
 • Trzy mózgi

5. Automotywacja handlowca

 • Znaczenie własnej postawy i zaangażowania
 • Źródła energii handlowca
 • Planowanie sukcesu w sprzedaży

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.