ZigaForm version 6.1.1

Sonar

4

Sonar

1 / 24

Z uwagą słucha się odmiennych od większości głosów, nawet gdy bywają kontrowersyjne. Widzimy w nich raczej możliwości niż ograniczenia.

2 / 24

Każdy może powiedzieć otwarcie co myśli, nawet o trudnych i wrażliwych tematach.

3 / 24

Jeśli ktoś wyraźnie różni się w sposobie myślenia, ma odmienne zdanie od większości, zazwyczaj nie jest słuchany, ogranicza się jego wpływ.

4 / 24

Trzeba uważać co się mówi, bo szczerość raczej nie popłaca, zwłaszcza przy trudnych i wrażliwych tematach.

5 / 24

Ludzie w firmie chętnie zgłaszają innowacje i usprawnienia. Są one testowane i wdrażane.

6 / 24

Zgłaszanie usprawnień i pomysłów jest bezcelowe. I tak nic się nie zmieni.

7 / 24

Liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia.

8 / 24

Liderzy są bardzo nerwowi i krytykujący, gdy pojawiają się kryzysy, awaria i błędy.

9 / 24

Kiedy ktoś ma pomysł, jest pełna akceptacja dla próbowania czegoś nowego a nawet podejmowania ryzyka.

10 / 24

Kiedy mamy nowe pomysły, to szybko przechodzimy do testowania i działania.

11 / 24

Szukamy systemowych rozwiązań na lepszą współpracę, zwłaszcza na styku zespołów.

12 / 24

Gdy coś nie działa, analizujemy przyczyny po stronie procesów i systemów, skupiamy się na tym, by stworzyć ludziom inne środowisko i warunki pracy.

13 / 24

Firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników.

14 / 24

Pracownicy rozumieją sens i kontekst swoich zadań – dlatego mają wpływ na to, jak wykonują te zadania.

15 / 24

Pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszystkie potrzebne informacje.

16 / 24

Pracownicy chętnie zgłaszają i wdrażają usprawnienia.

17 / 24

Kiedy ktoś ma pomysł, musi długo walczyć, żeby pozwolono mu spróbować.

18 / 24

Zanim zaczniemy działać, nadmiarowo dyskutujemy i omawiamy ryzyka.

19 / 24

Gdy pojawiają się problemy we współpracy, zwłaszcza na styku zespołów szukamy winnych.

20 / 24

Gdy coś nie działa, szukamy przyczyn w ludziach (oczekujemy zmiany ich postaw, większego zaangażowania).

21 / 24

Pracownicy mają liczne umiejętności, lecz nie są one docenione i wykorzystane.

22 / 24

Ludzie wykonują zadania od – do, bo nie rozumieją szerszego kontekstu swojej pracy.

23 / 24

Pracownicy oczekują od szefa, że każda, nawet najdrobniejsza decyzja, będzie przez niego podejmowana.

24 / 24

Od zgłaszania i wdrażania usprawnień jest kadra zarządzająca.