ZigaForm version 6.1.1

RAWPOL BADANIE POTRZEB

Badanie potrzeb - Techniki antystresowe i budowanie odporności na stres
Badanie ma na celu lepsze dopasowanie programu do potrzeb i oczekiwań Uczestników. Jest ono całkowicie anonimowe. Odpowiedz w jakim stopniu poniższe obszary są dla Ciebie ważne ze względu na Twoje wyzwania biznesowe, zawodowe i potrzeby rozwoju. Ankieta zostaje wysłana po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi i naciśnięciu przycisku "Finish" na jej końcu. Odpowiedzi zaznacz na skali zgodnie z opisem:
1 = nieważne
2 = w minimalnym stopniu ważne
3 = średnio ważne
4 = ważne
5 = bardzo ważne
10

1. Techniki relaksacyjne w obszarze emocji.*

1. Techniki relaksacyjne w obszarze emocji.*

2. Techniki relaksacyjne aby rozluźnić napięcie mięśni.*

2. Techniki relaksacyjne aby rozluźnić napięcie mięśni.*

3. Utrzymywanie stałego poziomu koncentracji w pracy.
*

3. Utrzymywanie stałego poziomu koncentracji w pracy.
*

4. Rozpoznawanie emocji, które sygnalizują poziom mojego stresu.*

4. Rozpoznawanie emocji, które sygnalizują poziom mojego stresu.*

5. Poznanie mechanizmów odporności psychicznej.*

5. Poznanie mechanizmów odporności psychicznej.*

6. Rozpoznawanie i nazywanie emocji innych w relacjach.*

6. Rozpoznawanie i nazywanie emocji innych w relacjach.*

7. Poznanie technik, które pomogą mi czuć większy spokój i pewność siebie.*

7. Poznanie technik, które pomogą mi czuć większy spokój i pewność siebie.*

8. Rozpoznawanie czynników, które wywołują u mnie napięcie i stres.*

8. Rozpoznawanie czynników, które wywołują u mnie napięcie i stres.*

9. Podziel się swoimi potrzebami w obszarze rozwijania umiejętności
budowania odporności na stres - jakie obszary są dla Ciebie
najważniejsze? Jakie umiejętności wzmocniłyby Twoją odporność na stres?
Czego chciałabyś/ chciałbyś się nauczyć aby poczuć się silniejszym i
bardziej pewnym siebie w osiąganiu celów?*

9. Podziel się swoimi potrzebami w obszarze rozwijania umiejętności
budowania odporności na stres - jakie obszary są dla Ciebie
najważniejsze? Jakie umiejętności wzmocniłyby Twoją odporność na stres?
Czego chciałabyś/ chciałbyś się nauczyć aby poczuć się silniejszym i
bardziej pewnym siebie w osiąganiu celów?*

10. Co jeszcze chciałabyś/chciałbyś przekazać trenerom, którzy przygotowują trening?*

10. Co jeszcze chciałabyś/chciałbyś przekazać trenerom, którzy przygotowują trening?*