ZigaForm version 6.1.1

Priorytetowe obszary

Ustalenie priorytetów
Priorytetowe obszary
Niemal wszystkie obszary zostały w ankiecie wskazane jako bardzo ważne, dlatego uprzejmie prosimy o wskazanie 3, które wg Ciebie mają najwyższy priorytet.

Wpisz swój email*

Wpisz swój email*

Wybierz, proszę 3 najważniejsze Twoim zdaniem obszary dla rozwoju w pierwszej kolejności dla Pani Aleksandry Abdelgawwad*

Wybierz, proszę 3 najważniejsze Twoim zdaniem obszary dla rozwoju w pierwszej kolejności dla Pani Aleksandry Abdelgawwad*

Wybierz, proszę 3 najważniejsze Twoim zdaniem obszary dla rozwoju w pierwszej kolejności dla Pani Valentyny Shchavy*

Wybierz, proszę 3 najważniejsze Twoim zdaniem obszary dla rozwoju w pierwszej kolejności dla Pani Valentyny Shchavy*