ZigaForm version 6.1.1

Ocena spotkania zespołu

Ocena spotkania zespołu
Spotkanie zespołu
Badanie jest anonimowe i ma na celu podniesienie jakości spotkań. Nawet jeśli teraz ten poziom jest dobry, dlaczego nie wznieść się wyżej?
21

1. Należę do:*

1. Należę do:*

2. Z chęcią przyjechałam/-em na to spotkanie*

2. Z chęcią przyjechałam/-em na to spotkanie*

3. Informacje o spotkaniu były jasne, wystarczające i dotarły na czas*

3. Informacje o spotkaniu były jasne, wystarczające i dotarły na czas*

4. Spotkanie miało konkretny cel i jasną agendę*

4. Spotkanie miało konkretny cel i jasną agendę*

5. Wszyscy słuchaliśmy siebie nawzajem*

5. Wszyscy słuchaliśmy siebie nawzajem*

6. W przypadku różnicy zdań koncentrowaliśmy się na celu i szukaniu rozwiązań*

6. W przypadku różnicy zdań koncentrowaliśmy się na celu i szukaniu rozwiązań*

7. Pozwalaliśmy sobie na personalny atak, kiedy sprawa wymagała krytycznego omówienia*

7. Pozwalaliśmy sobie na personalny atak, kiedy sprawa wymagała krytycznego omówienia*

8. Każdy wniósł do dyskusji coś od siebie*

8. Każdy wniósł do dyskusji coś od siebie*

9. Wszyscy stosowali się do wspólnie ustalonych reguł*

9. Wszyscy stosowali się do wspólnie ustalonych reguł*

10. Nowe propozycje i idee zostały zauważone i rozwinięte*

10. Nowe propozycje i idee zostały zauważone i rozwinięte*

11. Mogliśmy ten czas wykorzystać lepiej*

11. Mogliśmy ten czas wykorzystać lepiej*

12. Poszczególne pomysły i przemyślenia przedstawiono krótko, jasno i zwięźle*

12. Poszczególne pomysły i przemyślenia przedstawiono krótko, jasno i zwięźle*

13. Stosunek poświęconego czasu do efektów był korzystny*

13. Stosunek poświęconego czasu do efektów był korzystny*

14. Wszyscy odczuwaliśmy "Ducha zespołu" i poczucie wspólnoty*

14. Wszyscy odczuwaliśmy "Ducha zespołu" i poczucie wspólnoty*

15. Wiele części naszego spotkania było zbyt przeciągniętych i nudnych*

15. Wiele części naszego spotkania było zbyt przeciągniętych i nudnych*

16. Nasze spotkanie było dobrze zorganizowane (liczba uczestników, czas trwania, miejsce)*

16. Nasze spotkanie było dobrze zorganizowane (liczba uczestników, czas trwania, miejsce)*

17. Jestem zadowolona/-y ze sposobu w jaki dokonywano ustaleń i podejmowano decyzję*

17. Jestem zadowolona/-y ze sposobu w jaki dokonywano ustaleń i podejmowano decyzję*

18. Spotkanie zwiększyło moją motywację, zaangażowanie i wiarę w dobrą przyszłość naszego zespołu*

18. Spotkanie zwiększyło moją motywację, zaangażowanie i wiarę w dobrą przyszłość naszego zespołu*

19. Zabrakło mi:...*

19. Zabrakło mi:...*

20. Co było zbędne?*

20. Co było zbędne?*

21. Chciałabym/chciałbym dodać od siebie:*

21. Chciałabym/chciałbym dodać od siebie:*