ZigaForm version 6.1.1

Macierz Sprzedaży

38

Matryca Sprzedaży

1 / 4

Copy -

KL Oczekuję obsługi na pierwszym poziomie

2 / 4

Copy - Copy -

Dostarczam obsługi na pierwszym poziomie

3 / 4

Copy -

KL Oczekuję obsługi ns drugim poziomie

4 / 4

Copy -

Dostarczam obsługę na drugim poziomie