ZigaForm version 6.1.1

HPT

HPT

Bardzo istotnym elementem treningu jest kształtowanie postaw, które sprzyjają efektywnej komunikacji i budowaniu porozumienia w zespole. Z tego względu szkolenie uwzględnia element zarządzania emocjami, które jak pokazuje wiele badań ( Daniel Goleman/ Harvard; ShawnAchor/ Harvard; Gallup Institute) jest niezbędne w kształtowaniu wzajemnego szacunku, empatii oraz chęci porozumiewania się w zespole, tak aby wzmacniać zaufanie i budować dobrą atmosferę w pracy. Wszystkie te elementy są składową kapitału społecznego firmy, który z kolei znacząco wpływa na wszystkie pozostałe obszary osiągania celów w biznesie – w sprzedaży, obsłudze klienta oraz przywództwie. Efektywna komunikacja jest spoiwem oraz nośnikiem, dzięki któremu kapitał społeczny zespołu rośnie w czasie oraz wpływa na efektywność pracy zespołu w ogóle.

Szkolenie kształtuje postawy otwartości, wzajemnego szacunku i zaangażowania we współpracę poprzez rozwój empatii oraz asertywności, które są fundamentem dla stosowania technik, narzędzi oraz modeli efektywnej komunikacji w zespole. Szkolenie poprzez różnorodność ćwiczeń i zadań oraz metod szkoleniowych inicjuje postawę pro aktywną w komunikacji.

Zaufanie

Członkowie zespołu ufają sobie wzajemnie*

Członkowie zespołu ufają sobie wzajemnie*

Jesteśmy jedną drużyną*

Jesteśmy jedną drużyną*