ZigaForm version 6.1.1

Instrukcja

Talia składa się z kart odpowiedzi i kart z pytaniami.
Każde pytanie ma trzy opcjonalne odpowiedzi: a, b, c.

Celem gry jest przewidzenie jak największej liczby odpowiedzi innych graczy.

Na początku każdy gracz otrzymuje trzy karty odpowiedzi. Karty z pytaniami należy potasować i ułożyć w stosie na środku stołu. Po ustaleniu (w dowolny sposób) kto zaczyna grę, pierwszy gracz bierze pierwszą kartę i odczytuje na głos jej treść. Następnie w tajemnicy wybiera swoją odpowiedź (a, b lub c) i kładzie właściwą kartę odpowiedzi awersem (literą) do spodu. Pozostali gracze przewidują odpowiedź i obstawiają ją w ten sam sposób. Kiedy wszyscy obstawią wynik, karty zostają odkryte: najpierw obstawiających a następnie odpowiadającego. Po sprawdzeniu odpowiedzi kolejny gracz (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) czyta na głos swoje pytanie. I tak do wyczerpania talii.

Punktacja: Punkt otrzymuje każdy, kto właściwie przewidział wynik. Odpowiadający otrzymuje punkt, jeśli co najmniej jedna osoba przewidziała jego odpowiedź. Jeśli nikt nie przewidział poprawnie odpowiedzi – odpowiadający nie otrzymuje punktu. Punkty zapisujemy na kartce a wyniki sumujemy na koniec. Grę wygrywa ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów. 

Warianty

Gra indywidualna polega na samodzielnym odpowiadaniu na pytania aby lepiej poznać własne preferencje komunikacyjne, motywacje, wartości, zainteresowania. Karty są punktem wyjścia do autorefleksji i rozwoju samoświadomości a to jedna z sześciu głównych strategii aktywnego budowania zdrowego poczucia własnej wartości.

Rozpoznawanie kategorii. Karty EMPATHY są ściśle związane z modelem Persona, który służy do budowania skutecznych strategii komunikacji w pracy i życiu prywatnym. W tym zadaniu chodzi o rozłożenie kart z pytaniami awersem do góry i posegregowanie ich w kategorii motywacja na cel/od problemu, zainteresowania, wartości, kanały komunikacji i style komunikacji. Po rozdzieleniu kart na kategorie sprawdzamy na ich odwrocie, czy wszystkie trafiły do właściwej grupy.

Kilka zespołów: W EMPATHY można grać równolegle w paru grupach (każda grupa ma swoją talię), np.: w trakcie szkolenia, spotkania działu w firmie, lub wyjazdu integracyjnego. Każda grupa gra wtedy wg ogólnych zasad, ale może konkurować z innymi zespołami pod względem tempa przechodzenia przez całą talię. Różnie bywają bardzo duże. Niektóre zespoły kończą rozgrywkę dwa razy szybciej niż inne. Jest to świetny punkt wyjścia do dyskusji co decyduje o takich różnicach (koncentracja, nastawienie, empatia, odczytywanie mowy ciała, łączenie faktów, ich interpretacja oraz wiele innych). To może być świetny sposób na doświadczenie jak umiejętności komunikacyjne wpływają na jakość i efektywność współpracy w naszych zespołach.

Wskazówki

Kategorie Persony 9

Persona 9-Faktory

Model komunikacji

Persona 9

Persona 9

1 / 36

Rolą szefa jest:

2 / 36

Żeby przekazać ważne ustalenia:

3 / 36

Rzeczy należy wymieniać na nowe:

4 / 36

Po ukończeniu zadania większą satysfakcję sprawiają mi:

5 / 36

Kiedy myślisz o swojej przyszłości, na co skupiasz swoją uwagę?

6 / 36

Kiedy dostaję nowe zadanie:

7 / 36

Kiedy masz czas tylko dla siebie:

8 / 36

W komunikacji w zespole warto:

9 / 36

Jakie jest Twoje podejście do ryzyka?

10 / 36

Jak najczęściej dokonujesz ważnych wyborów?

11 / 36

Jak wygląda Twój idealny dzień pracy?

12 / 36

Co najbardziej motywuje cię do pracy?

13 / 36

Jakie jest Twoje pierwsze działanie, gdy coś idzie nie tak?

14 / 36

Gdy spotykasz się z przyjaciółmi, co najczęściej zapamiętujesz?

15 / 36

Odpoczywam najlepiej

16 / 36

Kiedy podejmujesz nowe zadanie, co jest dla Ciebie najważniejsze?

17 / 36

Będąc w towarzystwie, zwykle mówię:

18 / 36

Kiedy ktoś się spóźnia:

19 / 36

Wolę wykładowcę:

20 / 36

Kupując nowe ubrania do pracy kierujesz się:

21 / 36

Jak oceniasz swoje osiągnięcia?

22 / 36

Co najbardziej cenisz w pracy zespołowej?

23 / 36

Uważam, że racjonalna krytyka

24 / 36

Jak reagujesz na krytykę?

25 / 36

Najlepiej przyswajam nowe informacje w formie:

26 / 36

Kiedy rozwiązuję jakiś dylemat:

27 / 36

Gdybyś miał zacząć nową pracę, co byłoby dla Ciebie najważniejsze?

28 / 36

Jak wygląda Twój idealny szef?

29 / 36

Jakbyś zareagował na groźbę zwolnienia, żeby Cię bardziej zaangażować w Twoje obowiązki?

30 / 36

Kiedy myślisz o przyszłości, co robisz?

31 / 36

Często podejmuję decyzje

32 / 36

Kiedy jesteś szczęśliwy, jak tego doświadczasz?

33 / 36

Jak podejmujesz decyzje?

34 / 36

W trakcie realizacji zadań najważniejsze, żeby:

35 / 36

Bardziej denerwują mnie:

36 / 36

Kiedy ktoś jest wobec mnie nieuprzejmy:

Korzyści z gry

Aktywne granie w EMPATHY rozwija: