ZigaForm version 6.1.1

Badanie potrzeb rozwojowych Team Leaderek CBRE

Cykl sesji coachingowych

Badanie potrzeb - Cykl sesji coachingowych
Odpowiedz w jakim stopniu poniższe obszary są dla Ciebie ważne ze względu na Twoje wyzwania biznesowe i potrzeby rozwoju. Odpowiedzi zaznacz na skali zgodnie z opisem:
1 = nieważne
2 = w minimalnym stopniu ważne
3 = średnio ważne
4 = ważne
5 = bardzo ważne
17

1. Uprzejmie prosimy o podanie Twojego adresu email*

1. Uprzejmie prosimy o podanie Twojego adresu email*

2. Asertywna komunikacja*

2. Asertywna komunikacja*

3. Samoświadomość i kontrola emocjonalna*

3. Samoświadomość i kontrola emocjonalna*

4. Budowanie zaufania*

4. Budowanie zaufania*

5. Adaptacja w komunikacji do różnych typów osobowości i stylów komunikacji*

5. Adaptacja w komunikacji do różnych typów osobowości i stylów komunikacji*

6. Dawanie feedbacku wspierającego i korygującego*

6. Dawanie feedbacku wspierającego i korygującego*

7. Delegowanie*

7. Delegowanie*

8. Pewność siebie i poczucie własnej wartości*

8. Pewność siebie i poczucie własnej wartości*

9. Efektywność procesu podejmowania decyzji*

9. Efektywność procesu podejmowania decyzji*

10. Stosowanie strategii dokonywania wyboru w procesie decyzyjnym*

10. Stosowanie strategii dokonywania wyboru w procesie decyzyjnym*

11. Zwiększanie świadomości swojego indywidualnego stylu podejmowania decyzji*

11. Zwiększanie świadomości swojego indywidualnego stylu podejmowania decyzji*

12. Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu*

12. Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu*

13. Motywowanie, angażowanie oraz inspirowanie członków zespołu*

13. Motywowanie, angażowanie oraz inspirowanie członków zespołu*

14. Zarządzanie konfliktem w zespole*

14. Zarządzanie konfliktem w zespole*

15. Prowadzenie trudnych rozmów 1/1*

15. Prowadzenie trudnych rozmów 1/1*

16. Jakie inne tematy chciałabyś/chciałbyś poruszyć w trakcie coachingu?*

16. Jakie inne tematy chciałabyś/chciałbyś poruszyć w trakcie coachingu?*

17. Co jeszcze chciałabyś/chciałbyś przekazać coachowi?*

17. Co jeszcze chciałabyś/chciałbyś przekazać coachowi?*