ZigaForm version 6.1.1
Inteligencja Emocjonalna
Badanie 360
Kliknij tutaj
Przywództwo IE
Badanie 360
Kliknij tutaj
Rezyliencja IE
Badanie 360
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Kontekst – Inteligencja Emocjonalna Liderów w biznesie epoki informacji

W erze wykładniczego rozwoju technologii IT, neurobiologii, druku 3D, AI i neuropsychologii oraz zmian pokoleniowych, organizacje biznesowe potrzebują liderów o znakomitych umiejętnościach społecznych, otwartości w zwinnym kreowaniu innowacji oraz zdolności szybkiego podejmowania decyzji. Równocześnie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu współcześni liderzy potrzebują intuicji i ogromnego wyczucia w odczytywaniu trendów zmian. Aby osiągać cele strategiczne organizacji poprzez synchronizowanie działań z wymaganiami klientów i rynku muszą efektywnie przewodzić zespołom – inspirować do współdziałania oraz stale skupiać uwagę na wspólnym celu poprzez wzmacnianie zaufania i zaangażowania.

Nauka udowodniła, że Inteligencja Emocjonalna i jej wskaźniki takie jak empatia, otwartość i umiejętności społeczne są fundamentem wszystkich wymienionych kompetencji, oraz kluczem do szybkiego wzrostu efektywności zespołowej jak również osiągania szczytowych możliwości ludzkiego umysłu.

360° EI Leader’s Assessment jest dźwignią w rozwoju kapitału społecznego organizacji. Dzięki temu liderzy i zespoły mogą osiągać wysoką jakość komunikacji w relacjach, zwiększać efektywność współdziałania i przyspieszyć realizację strategicznych celów organizacji.

Kogo dotyczy badanie

  • Liderzy na każdym szczeblu organizacji
  • Specjaliści i eksperci
  • Menedżerowie w procesie transformacji do roli lidera
  • Liderzy na poziomie executive

Metodyka 360° EI Leader’s Assessment

Badanie oparte jest na strukturze modelu EI Daniela Golemana oraz zaawansowanej nauce opartej na badaniach o adaptacji, uczeniu się i rozwoju nowych nawyków, motywacji i tzw możliwościach „peak performance” liderów.

Ile kompetencji uwzględnia badanie

Badanie uwzględnia ponad 20 kompetencji w 4 głównych obszarach IE Daniela Golemana, oraz ponad 10 w obszarze strategicznego przywództwa, odporności psychicznej, innowacji oraz fokusu i koncentracji.

Korzyści z przeprowadzenia 360° EI Leader’s Assessment

Wyniki badania 360° EI Leader’s Assessment pozwalają na:

Wzmocnienie kultury informacji zwrotnej w organizacji. Badanie buduje większą otwartość w dawaniu i przyjmowaniu feedbacku.

Badanie daje liderom możliwość poszerzenia swojej perspektywy jak postrzegają ich zespoły, koledzy oraz przełożeni. Liderzy mogą również porównać swoją perspektywę z perspektywą innych w organizacji.

Rozwój świadomości liderów jak komunikują się z ludźmi w zespole

Zwiększenie poziomu zaangażowania, poczucia przynależności i zaufania w organizacji

Spersonalizowane raporty oraz sesje informacji zwrotnej z coachem- asesorem wzmacniają pewność siebie liderów.

Opracowanie ukierunkowanych programów rozwoju talentów

Liderzy obserwują wzrost motywacji wewnętrznej i zaangażowania, gdy potrafią precyzyjnie nazwać swoje zasoby i bardziej świadomie je wykorzystywać w codziennej pracy.

Przeprowadzenie programów executive coaching opartych na silnych stronach liderów.

Wdrożenie coachingowego stylu zarządzania niezbędnego w zarządzaniu zespołami pokolenia Y i Z.

360 EI Leader’s Assessment w 4 krokach

1. Analiza potrzeb organizacji – konsultacje ze Sponsorami badania oraz spotkanie zerowe z liderami.

 

2. Faza projektowania badania – Przygotowanie spersonalizowanych kwestionariuszy w 4 obszarach kompetencji inteligencji emocjonalnej oraz w wybranych przez Sponsorów kompetencjach przywódczych. Profilujemy kwestionariusze wg celów strategicznych organizacji, wartości wybranych przez organizację oraz profili kompetencyjnych liderów. Przeprowadzamy test gotowości Liderów do 360 EI Leader’s Assessment.

3. Przeprowadzenie badania on line, analiza danych oraz przygotowanie raportu – Przeprowadzamy badanie w 4 kierunkach struktury organizacji: Przełożeni – Lider, Lider – Lider, Auto test Lidera oraz członkowie zespołów – Lider. Po wypełnieniu wszystkich kwestionariuszy przeprowadzamy szczegółową analizę danych – znajdujemy wysokie i niskie wskaźniki EI, znajdujemy powtarzające się wzorce zachowań i określamy obszary szczytowych możliwości lidera.

4. Faza konsultacji i przekazanie spersonalizowanego raportu Sponsorom badania 360 EI Leader’s Assessment oraz samym Liderom. Konsultacje on line lub off line ze Sponsorami badania. Sesje coachingowo – mentoringowe z Liderami w celu omówienia wyników badania i maksymalnego wykorzystania w rozwoju. Zaplanowanie procesów rozwojowych dla liderów, zespołów i współpraca z całą organizacją we wprowadzaniu zmian w kulturze organizacyjnej.